Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dewch i ymweld â’n siop. Rydyn ni’n gwerthu nwyddau swyddogol Canolfan Mileniwm Cymru a grëwyd gan artistiaid – gan gynnwys crysau t, bagiau, offer ysgrifennu a mwy, printiau gan arlunwyr lleol a’n siocled ein hunain gan Wickedly Welsh Chocolate. Dyma’r lle perffaith i brynu cofrodd, ac mae'r siop hefyd yn fan gwybodaeth ac yn ystafell gotiau.

Ar hyn o bryd rydyn ni'n gwerthu nwyddau gan: Wickedly Welsh Chocolate, The Printhaus, Nelly's Treasures a ArtHole.

 

Ble: Mae Siop wedi’i leoli ar y llawr gwaelod ar ochr ogleddol yr adeilad.

Amseroedd agor: Ar agor bob dydd o 9am

Mae popeth a brynwch yn helpu i gefnogi’r celfyddydau yng Nghymru.