Rhowch brofiad theatr byw fel anrheg i godi gwên ar wyneb rhywun sy'n caru'r theatr.

Mae ein Tystysgrifau Rhodd yn berffaith ar gyfer unrhyw digwyddiad: penblwyddi, penblwyddi priodas, anrhegion Nadolig neu ffordd o ddweud diolch i ffrind. Maen nhw’n ddilys am 18 mis a gallwch eu defnyddio i:

  • Brynu tocynnau i weld sioe gerdd enwog, cynhyrchiad theatr arobryn comedi stand-yp neu sioe cabaret
  • Cael pryd o fwyd a diod yn ein bar a’n bwyty
  • Prynu aelodaeth sy’n rhoi buddion megis archebu â blaenoriaeth a gostyngiad o 20% oddi ar fwyd a diod

Cewch e-bostio nhw’n syth at y derbynnydd a chynnwys neges ar dalebau rhodd sy’n cael eu he-bostio.

Y peth gorau? Mae'r arian byddwn ni'n ei godi gyda'r pryniant yma yn ein helpu i wneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i'r rheiny sydd arnynt eu hangen fwyaf yng Nghymru.

PRYNU TYSTYSGRIFAU RHODD

Darllenwch ein telerau ac amodau cyn prynu.

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych