Rhowch brofiad theatr byw fel anrheg i godi gwên ar wyneb rhywun sy'n caru sioeau cerdd.

Ar gyfer penblwyddi, penblwyddi priodas, anrhegion Nadolig neu ffordd o ddweud diolch, gall taleb rhodd Canolfan Mileniwm Cymru gynnig cyfle bythgofiadwy i weld sioe gerdd enwog, cynhyrchiad theatr blaenllaw, neu sioe cabaret, comedi, cerddoriaeth a drag gan y doniau gorau newydd o Gymru a thu hwnt. Edrychwch ar ein digwyddiadur i weld beth sydd ymlaen dros y misoedd nesaf.

Os oes ganddyn nhw docynnau sioe yn barod, gallan nhw ddefnyddio'r taleb rhodd i fwyta yn Ffresh, sef ein bar a chegin sy'n cynnig prydau cyn y sioe ac sy'n defnyddio cynnyrch Cymreig lleol i greu prydau blasus a thymhorol.

Mae ein talebau rhodd yn ddilys am flwyddyn gyfan o’r diwrnod y prynwyd nhw felly os ydyn nhw'n gefnogwr brwd, efallai hoffen nhw ymaelodi - mae aelodaeth yn cynnig blaenoriaeth archebu, 2 am bris 1 ar gyfer diodydd a choffi, yn ogystal ag 20% oddi ar y bil yn Ffresh.

Cewch e-bostio nhw’n syth at y derbynnydd a chynnwys neges ar docynnau rhodd sy’n cael eu he-bostio.

Y peth gorau am hyn? Mae'r arian byddwn ni'n ei godi gyda'r pryniant yma yn ein helpu i wneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i'r rheiny sydd arnynt eu hangen fwyaf yng Nghymru. Mwy o wybodaeth.

Prynu taleb rhodd

Darllenwch amodau a thelerau'r taleb rhodd cyn i chi ei brynu.

PRYNU TALEB RHODD

Darllenwch ein termau a thelerau cyn prynu.

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych