Mae safonau iaith wedi eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod unigolion yn gallu cael gwasanaethau yn Gymraeg wrth gysylltu â chyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, rydyn ni'n ymrwymo i gwrdd â'r safonau ym mhob agwedd o'n gwaith.

Ein hymrwymiad i'n hymwelwyr

Byddwn yn:

  • Rhoi croeso cynnes Cymraeg
  • Cyfathrebu gyda chi yn Gymraeg ac yn Saesneg
  • Parchu a chofio eich dewis iaith
  • Hyrwyddo ein sioeau a'n digwyddiadau yn ddwyieithog mewn print ac ar-lein
  • Sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol 
  • Hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg gyda ni  

Fe allwch:

  • Siarad â ni yn Gymraeg ar y ffôn neu yn y Ganolfa
  • Ysgrifennu llythyr neu e-bost atom yn Gymraeg 
  • Cwyno wrthym yn Gymraeg os yw pethau'n mynd o chwith 

Cysylltwch gyda ni yn Gymraeg neu'n Saesneg dros y ffôn, e-bost, llythyr neu yn y Ganolfan.

Gwybodaeth

Safonau Iaith Gymraeg a roddwyd i Ganolfan Mileniwm Cymru

Sut y byddwn yn cwrdd â'r safonau

Ein trefn am gwynion sy'n ymwneud â'r Gymraeg

Adroddiad Blynyddol Safonau Iaith Gymraeg 16/17

Adroddiad Blynyddol Safonau Iaith Gymraeg 17/18