Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
4 - 7 Tachwedd 2021

4 - 7 Tachwedd 2021

Mwy o fanylion i ddilyn

Gŵyl y Llais 2020 wedi'i chanslo

Cyhoeddi dyddiad newydd

Yn anffodus, fydd Gŵyl y Llais ddim yn cael ei chynnal eleni. Roedd yn benderfyniad anodd, ond yn un roedd rhaid i ni ei wneud oherwydd ansicrwydd ynghylch cynnal digwyddiadau cerddorol yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Ond mae newyddion da hefyd. Roedd ganddon ni artistiaid gwych ar y rhestr, ac mae 2021 yn argoeli i fod yn well fyth.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal nawr rhwng 4 a 7 Tachwedd 2021, ac rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi bod Cate Le Bon wedi'i chadarnhau fel ein curadur gwadd. Cadwch lygad ar ein sianeli cymdeithasol i weld mwy o newyddion a diweddariadau am artistiaid.

GŴYL Y LLAIS

UN PENWYTHNOS. UN LLEOLIAD. BYD O LEISIAU.

Mae ein gŵyl gelfyddydol ryngwladol yn dychwelyd o 29 Hydref tan 1 Tachwedd 2020 am bedwar diwrnod o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau anhygoel. Byddwn ni'n croesawu Cate Le Bon fel perfformwraig a churadur gwadd ar gyfer rhan o'r ŵyl i gyflwyno ei detholiad eclectig ei hun o leisiau o bedwar ban byd.

Darllenwch Fwy

TOCYNNAU PENWYTHNOS CYNTAF I'R FELIN AM £90

Unwaith y byddan nhw wedi mynd... byddan nhw wedi mynd!

billybrag_3.jpg

Uchafbwyntiau'r ŵyl

Cymerwch olwg yn ôl ar fomentau hudolus o 2018