Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Hydref 2021

Hydref 2021

Mwy o fanylion i ddilyn

arloparksFOVkirstenmcternan016.jpg

Gŵyl 2021

4 GŴYL GYMREIG, 2 DDIWRNOD, 1 RHESTR O ARTISTIAID GWYCH!

Yn Cyflwyno Gŵyl 2021 Gŵyl ddigidol

Gŵyl ddigidol dros benwythnos ar y BBC

Yw Gŵyl 2021 a gynhelir ddydd Sadwrn 6 a dydd Sul 7 Mawrth. Gallwch ddisgwyl deuddydd yn llawn dop â cherddoriaeth a chomedi cofiadwy, wedi’i ffilmio neu’i recordio mewn lleoliadau ledled Cymru, ac wedi’i ddarlledu ar-lein gan y BBC yn www.bbc.co.uk/gwyl2021.

Roedd gynlluniau mawr ar y gweill ar gyfer Gŵyl y Llais 2020. Fformat newydd. Dyddiad newydd yn y gaeaf.

Artistiaid wedi’u curadu ar y cyd â Cate le Bon. Roedd yr ŵyl yn argoeli’n benwythnos hir anhygoel o gerddoriaeth, perfformiad, trafodaethau a sgyrsiau byw.

Roedden ni’n breuddwydio am weld Canolfan Mileniwm Cymru yn llawn dop â phobl, syniadau a chelfyddyd, ond yn sgil y pandemig, bu raid i ni newid ein cynlluniau.

Roedd hyn yn ergyd fawr i ddigwyddiad sy’n ymfalchïo yn ei gallu i ddod â phobl ynghyd. 
Er yr heriau, roedd ein hawydd i greu cysylltiadau rhwng pobl drwy ddiwylliant yn parhau. Felly, mewn cyfnod o arwahanrwydd, daethom ynghyd â thair o wyliau gorau Cymru i greu penwythnos digidol unigryw: Gŵyl 2021.

Gyda FOCUS Wales, Lleisiau Eraill Aberteifi a Gŵyl Gomedi Aberystwyth, rydyn wedi  ymgynnull rhai o’r lleisiau pwysicaf a mwyaf cyffrous o Gymru a thu hwnt.

A’r canlyniad? Profiad digidol heb ei ail: cyfuniad trawiadol o gomedi sy’n torri tir newydd, sgyrsiau sy’n procio’r meddwl, dangosiadau egnïol a phrif berfformiadau anhygoel.

Ymhlith uchafbwyntiau Gŵyl 2021 mae ‘Death Song Book’, cydweithrediad unigryw rhwng Brett Anderson, Nadine Shah a Charles Hazlewood’s Paraorchestra; perfformiad trawiadol gan Arlo Parks – y gantores a chyfansoddwraig sy’n prysur ddod yn enw cyfarwydd; a ffilm wedi’i chyfarwyddo gan Gruff Rhys o Cate le Bon yn perfformio ‘Reward’ yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru. 

Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf am Ŵyl y Llais 2021, a gynhelir ym mis hydref 2021.

Gŵyl y Llais 2020 wedi'i chanslo

Cyhoeddi dyddiad newydd

Yn anffodus, fydd Gŵyl y Llais ddim yn cael ei chynnal eleni. Roedd yn benderfyniad anodd, ond yn un roedd rhaid i ni ei wneud oherwydd ansicrwydd ynghylch cynnal digwyddiadau cerddorol yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Ond mae newyddion da hefyd. Roedd ganddon ni artistiaid gwych ar y rhestr, ac mae 2021 yn argoeli i fod yn well fyth.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal nawr rhwng 4 a 7 Tachwedd 2021, ac rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi bod Cate Le Bon wedi'i chadarnhau fel ein curadur gwadd. Cadwch lygad ar ein sianeli cymdeithasol i weld mwy o newyddion a diweddariadau am artistiaid.

GŴYL Y LLAIS

UN PENWYTHNOS. UN LLEOLIAD. BYD O LEISIAU.

Mae ein gŵyl gelfyddydol ryngwladol yn dychwelyd o 29 Hydref tan 1 Tachwedd 2020 am bedwar diwrnod o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau anhygoel. Byddwn ni'n croesawu Cate Le Bon fel perfformwraig a churadur gwadd ar gyfer rhan o'r ŵyl i gyflwyno ei detholiad eclectig ei hun o leisiau o bedwar ban byd.

Darllenwch Fwy

TOCYNNAU PENWYTHNOS CYNTAF I'R FELIN AM £90

Unwaith y byddan nhw wedi mynd... byddan nhw wedi mynd!

billybrag_3.jpg

Uchafbwyntiau'r ŵyl

Cymerwch olwg yn ôl ar fomentau hudolus o 2018