Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Nuha Ruby Ra

Nuha Ruby Ra

Mae brenhines avant-pync dwyrain Llundain, NUHA RUBY RA, wedi bod yn meithrin cefnogaeth selog.

Ar ôl torri ei dannedd mewn sawl prosiect cerddorol a chymundod celf, mae Nuha Ruby Ra yn bwerdy perfformio sy’n canolbwyntio ar ei gweledigaeth artistig ei hun.

Mae hi’r un mor fedrus yn traddodi ei phregethau gyda band fyw o saith neu wyth person ag ydyw’n perfformio ar ben ei hunan. Gellir ffurfio’r gerddoriaeth yn ddiymdrech ar gyfer ei thymer ar y pryd, o hyd yn datblygu ac yn addasu.

Mae Nuha wedi perfformio ochr yn ochr ag artistiaid fel Bo Ningen, Uncanny Valley, Charlie Boyer a mwy, ac wedi ymddangos ar recordiadau gan Flamingods a Warmduscher.

“Nuha Ruby Ra’s musical landscape is a dark forest of promises which sucks the listener right in to share her dreamlike state.”

Louder Than War

MWY GAN NUHA RUBY RA