Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Os ydych chi'n dod i Ŵyl y Llais ym mis Hydref, efallai y byddwch chi am dreulio ychydig o amser yn archwilio'r ddinas brysur a bywiog – Caerdydd, ein prifddinas.

Bae Caerdydd yw pencadlys Gŵyl y Llais, sy'n ardal ddociau ac yn gartref i lawer o adeiladau eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru, y Senedd, adeilad y Pierhead, a'r Gyfnewidfa Lo (sy'n westy moethus erbyn hyn).

Mae'n braf hefyd cael mynd am dro ar hyd morglawdd y Bae er mwyn profi golygfeydd o'r môr at Ddyfnaint, neu i ymlwybro o gwmpas y bariau a'r bwytai sydd ar lan y dŵr yng Nghei'r Fôr-forwyn.

Diwylliant

Mae Caerdydd yn brifddinas gymharol newydd, ond os bydd gennych amser i'w harchwilio, mae digon o berlau hanesyddol cudd i'w canfod hefyd.

Yng nghanol y ddinas mae Castell Caerdydd, sydd dros 2,000 o flynyddoedd oed. Mae'r castell ar agor drwy'r flwyddyn, ac mae'n werth ei weld (ewch ar daith o'i gwmpas os gallwch chi). Cadwch lygad am yr anifeiliaid sydd wedi'u cerfio o garreg ar hyd 'Wal yr Anifeiliaid', ac os ydych chi'n teimlo'n ddewr, gallwch fynd ar daith ysbrydion gyda'r nos.

I'r rhai sy'n hoff o gelf, galwch heibio i'r Amgueddfa Genedlaethol, lle mae cyfres fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd ymweld, a chasgliad parhaol trawiadol – a gaiff ei gydnabod fel y casgliad gorau o baentiadau Argraffiadol ac Ôl-argraffiadol Ffrengig y tu allan i Baris.

Mae nifer o orielau bach ac arloesol o gwmpas y ddinas hefyd, gan gynnwys Oriel Sho, g39, MADE Caerdydd, ac Urdd Gwneuthurwyr Cymru.

Os ydych chi'n gobeithio gwneud rhywfaint o siopa, ewch i arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd hanesyddol y ddinas, lle mae dewis eang o siopau annibynnol ac unigryw, gan gynnwys siop recordiau hynaf y byd, Spillers Records, sydd â detholiad gwych o finyl.

Bwyta yn y ddinas

Mae canol y ddinas yn llawn llefydd i fwyta ac yfed, ond mae'n werth edrych am lefydd bwyta annibynnol, ac mae sawl lle sy'n werth rhoi cynnig arnyn nhw.

I fachu tamaid cyflym, ewch i farchnad dan do Caerdydd, lle mae stondinau bwyd a choffi gwych.

O gwmpas y ddinas, mae amrywiaeth o fwytai gwych sy'n addas i bob math o chwaeth a chyllideb, gan gynnwys Curado, Dark by Dusty Knuckle, Grazing Shed, danteithion figan yn Atma neu'r anhygoel Wild Thing.

Ychydig y tu allan i ganol y ddinas, mae Milkwood, Heaney’s, Bangkok Cafe, Mowlana, Vegetarian Food Studio, neu rhowch gynnig ar fwyd stryd Indiaidd blasus yn Pooja.

Llefydd i fwynhau llymed

Chwilio am ddiod a noson dda?

Ewch i'r Blue Honey Night Cafe, sydd hefyd yn cynnig bwyd figan gwych, DJs a digwyddiadau byw eraill (ac mae planhigion tŷ ar werth yna hefyd!).

Mae llefydd eraill y dylech roi cynnig arnyn nhw'n cynnwys Tiny Rebel, the Dead Canary, Minsky’s, Porter’s (lle mae unig theatr-dafarn Caerdydd, The Other Room), Lab 22, ac aelod newydd o sîn goctêls fywiog y ddinas, The Botanist.

Y tu allan i ganol y ddinas, mae'n werth rhoi cynnig ar St Canna's, Crafty Devil, Sunflower & I, ac os ydych chi'n chwilio am olygfa anhygoel o'r machlud, ewch yn ôl tua'r Bae i Look Out Cafe ym Myd y Badau am beint.

Os mai mezcal yw eich diod chi, ewch i La Pantera, lle mae bwydlen goctêls a thacos newydd bob wythnos. Neu os ydych chi awydd chwarae ychydig o bing pong a gemau retro gyda'r hwyr, ewch draw i Kongs.

Cadw'n heini

Os mai ffitrwydd yw eich peth chi, cofiwch am Parkrun Caerdydd, sy'n bum cilomedr o gwmpas Parc Bute, darn mawr o dir glas yng nghanol y ddinas.

Os ydych chi'n penderfynu peidio rhedeg o'i gwmpas, dylech chi'n sicr fynd am dro. Mae'n cuddio y tu ôl i Gastell Caerdydd, ac mae yna lwybr hardd ar hyd yr Afon Taf.

Mae Cardiff GoodGym hefyd ar gael, os ydych chi am gynyddu'ch pwyntiau karma pan fyddwch chi yma.

Mwynhewch eich amser yma, a gobeithio y cewch chi gyfle i weld bob rhan o'r ddinas aml-ddiwylliannol anhygoel yma.

Gwnewch y mwyaf o'ch ymweliad - rydyn ni'n gobeithio y cewch chi'r cyfle i fwynhau ein dinas amlddiwylliannol.