Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gŵyl gelfyddydau ryngwladol Caerdydd yw Gŵyl y Llais, sy'n dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd dros bedwar diwrnod o gerddoriaeth fyw anhygoel, perfformiadau ysgogol a sgyrsiau ysbrydoledig.

Un penwythnos. Un lleoliad. Byd o leisiau.

Byddwch yn cael eich trochi mewn côr byd-eang o leisiau, wedi'u casglu at ei gilydd yng nghanol Bae Caerdydd, o ddydd Iau 29 Hydref tan ddydd Sul 1 Tachwedd 2020.

Dyma fydd y trydydd tro i'r ŵyl gael ei chynnal, a bydd yn ŵyl flynyddol o hyn ymlaen.

"Mae Gŵyl y Llais yn llawer mwy na gŵyl gerddoriaeth; mae’n archwiliad o’r hyn y gall y llais wneud a pha mor bwysig yw hi i gael un. Mynnwch docyn nawr ac ymunwch a ni ym mis Hydref – mae’n addo bod yn benwythnos hir bythgofiadwy.."

Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig

Byddwn ni'n cyflwyno bandiau garddwrn yn 2020 a fydd yn caniatáu i fynychwyr brofi sawl gofod perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Portland House, sydd ychydig funudau oddi wrth ei gilydd.

Gyda thocynnau penwythnos ac undydd, ynghyd â pherfformiadau am ddim i'r cyhoedd, gall unrhyw un ymuno â'r ŵyl yma i ddathlu'r llais a phopeth mae'n gallu ei wneud.

Ers sefydlu Gŵyl y Llais yn 2016, mae wedi arddangos rhai o leisiau mwyaf adnabyddus y byd o bob rhan o'r sbectrwm cerddoriaeth, gan gynnwys Patti Smith, Van Morrison, Femi Kuti, Laura Marling, Candi Staton, Elvis Costello, Hugh Masekela, Rufus Wainwright, Fatoumata Diawara, John Grant ac Angélique Kidjo.

Wrth galon yr ŵyl mae cyweithiau un tro sy'n cyfuno lleisiau a genres. Yn 2016, cafodd y gynulleidfa brofi noson unigryw gyda John Cale o'r Velvet Underground yn rhannu'r llwyfan gyda Charlotte Church a'r actor Michael Sheen.

Yn 2018, cafwyd perfformiad cyntaf Gruff Rhys o'i albwm Babelsberg ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a'i 72 aelod.

AR Y GWEILL YN 2020

Beth arall sydd i ddod yn 2020? Byddwn ni'n croesawu Cate Le Bon fel perfformwraig a churadur gwadd ar gyfer rhan o'r ŵyl i gyflwyno ei detholiad eclectig ei hun o leisiau o bedwar ban byd.

Bydd rhaglen lawn yr ŵyl yn cael ei chyhoeddi yn nes ymlaen eleni.

TOCYNNAU PENWYTHNOS CYNTAF I'R FELIN AM £90

Unwaith y byddan nhw wedi mynd... byddan nhw wedi mynd!