Fis Hydref yma byddwn ni'n ymestyn eich haf! Dydy'r ŵyl yma, a gynhelir dros bedwar diwrnod gyda dros 60 o berfformiadau anhygoel o bedwar ban byd, ddim yn un i'w methu.

Bachwch eich Tocynnau Penwythnos Cyntaf i'r Felin cyn gynted â phosib, achos unwaith y byddan nhw wedi mynd... byddan nhw wedi mynd.

£90

29 Hydref - 1 Tachwedd

Tocynnau Penwythnos Cyntaf i'r Felin

Cewch fynediad llawn i'r ŵyl, gan gynnwys mynediad cynnar i bob un o ddigwyddiadau arbennig a chynigion yr ŵyl.

Prynwch eich tocyn
£120

29 Hydref - 1 Tachwedd

Tocynnau Penwythnos

Mwynhewch ŵyl anhygoel a gynhelir dros bedwar diwrnod gyda dros 60 o berfformiadau anhygoel, mewn dau leoliad ym Mae Caerdydd.

Ar werth yn fuan