Croeso

i gartref y celfyddydau yng Nghymru

Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

LLEISIAU DROS NEWID

Helpwch ni i greu arddangosfa ysbrydoledig ar gyfer y dyfodol

Peidiwch â cholli

Gweld popeth

The Book of Mormon

The Lion, The Witch and the Wardrobe

We Will Rock You

Grease

Matthew Bourne's Nutcracker!

MAE 85% O’N REFENIW WEDI MYND

BYDD CYMORTH HEDDIW YN DIOGELU EIN DYFODOL

Only the Brave

Mwynhewch y sioe gerdd gyfan ar-lein

NEWYDDION

Gweld popeth
 • Lleisiau dros Newid...Dyma’ch stori chi hyd yma

  Rydyn ni wedi cael ein rhyfeddu gan amrywiaeth ac ansawdd y gwaith rydych chi i gyd wedi bod yn ei anfon aton ni hyd yma ar gyfer prosiect Lleisiau dros Newid.

 • Lleisiau Dros Newid

  Lleisiau Dros Newid yw ein prosiect newydd sy'n edrych i’r dyfodol. Byddem wrth ein bodd pe bai chi’n cymryd rhan.

 • Darlledu o fy ystafell wely

  Wrth i ni gau ein drysau aeth ein cyflwynwyr Radio Platfform dyfeisgar ati i ddarlledu o’u cartrefi, gan fachu meicroffonau a throi eu llofftydd yn stiwdios radio.

 • 5 Gweithgaredd Gwych i'r Teulu dros y Pasg

  Ydych chi'n chwilio am weithgareddau i gadw'r plant yn hapus ac yn llon dros y Pasg? Dyma bum syniad gwych i ddiddanu'r teulu cyfan.