Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Y Wobr Gerddoriaeth Gymreig

Y Wobr Gerddoriaeth Gymreig

9 Hydref 2024

Bydd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn rhan o’r ŵyl unwaith eto eleni gyda dathliad o gerddoriaeth Gymreig sydd wedi’i chreu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd perfformiadau byw gan ambell un o’r rhai sydd wedi’u henwebu eleni ac enillwyr gwobr Trisgell, yn ogystal â gwesteion arbennig.

Dilynwch y dolenni cyfryngau cymdeithasol ar wefan y Wobr Gerddoriaeth Gymreig i gael rhagor o wybodaeth ac i enwebu albymau cymwys ar gyfer 2024.

 

Amser dechrau: 7.30pm

Hyd y perfformiad: 2 awr a 30 munud

Oed: Pob oed. Nodwch fod rhaid i bobl o dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu drosodd. 

O dan 30

Gostyngiad o £2

Mae pob cynnig yn amodol ar ddyraniadau ac argaeledd.