Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

O ymholiadau am brynu tocynnau i swyddfa'r wasg, cysylltwch ag un o'n timoedd.

Cysylltwch â ni ar-lein

Cysylltwch â ni dros y ffôn

  • Swyddfa docynnau ac aelodaeth: 029 2063 6464 (Llun – Sad: 10am – 6pm, Sul: Ar gau)
  • Archebion grŵp: 029 2063 6464 (Opsiwn 4) (Llun – Gwe: 10am – 6pm)
  • Drws y llwyfan: 029 2063 4700
  • Adnoddau dynol a recriwtio: 02920 634722

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Mae ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar gael i ymateb i'ch ymholiadau drwy Facebook neu Twitter, bob dydd o 10am ymlaen.

Adborth

Rydyn ni drwy'r amser yn gweithio ar wella ein cyfleusterau a'n gwasanaethau i gwsmeriad er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael mynediad i'r celfyddydau. Er mwyn rhoi adborth ar eich amser yma, ebostiwch ni ar adborth@wmc.org.uk