Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

O ymholiadau am brynu tocynnau i swyddfa'r wasg, cysylltwch ag un o'n timoedd.

AR WE-SGWRS

Cewch estyn allan atom yn uniongyrchol ar y wefan hon drwy glicio ar y botwm oren sy’n dweud ‘Allwn ni helpu?’ yng nghornel chwith eich sgrin.

Bydd Cynorthwywr Cysylltiadau Cwsmer ar gael i ateb unrhyw ymholiadau drwy we-sgwrs rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Os ydych chi’n cysylltu â ni y tu allan i oriau, neu os yw pob un o’n Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmer yn brysur yn helpu cwsmeriaid eraill, ceir sgwrsfot sy’n gallu ateb ymholiadau syml.

Cysylltwch â ni ar-lein

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Mae ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar gael i ymateb i'ch ymholiadau drwy Facebook neu Twitter, bob dydd o 10am ymlaen.

Adborth

Rydyn ni drwy'r amser yn gweithio ar wella ein cyfleusterau a'n gwasanaethau i gwsmeriad er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael mynediad i'r celfyddydau. Er mwyn rhoi adborth ar eich amser yma, ebostiwch ni ar adborth@wmc.org.uk