Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru mewn ymateb i amrywiolyn Omicron o Covid 19, mae'r adeilad a'n llinellau ffôn ar gau tan 31 Ionawr 2022.

Os ydych wedi archebu tocynnau i sioe wedi'i chanslo, byddwn yn ad-dalu'r perchenog gwreiddiol yn awtomatig.

Oherwydd pandemig y Coronafeirws a heriau staffio ar hyn o bryd, efallai bydd hi'n anoddach na'r arfer i gysylltu â ni. Mae'n ddrwg gennym ni am hyn ac yn gweithio'n galed tu ôl i'r llen i ddatrys y broblem. Diolch am fod yn amyneddgar gyda ni ar yr adeg hon.

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg, a byddwn yn hapus i ymateb heb oedi yn eich iaith ddewisol yn unol â'n hymrwymiad iaith.

SGWRS FYW

Cewch estyn allan atom yn uniongyrchol ar y wefan hon drwy glicio ar y botwm oren sy’n dweud ‘Allwn ni helpu?’ yng nghornel chwith eich sgrin. Bydd Cynorthwywr Cysylltiadau Cwsmer ar gael i ateb unrhyw ymholiadau drwy we-sgwrs rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Os ydych chi’n cysylltu â ni y tu allan i oriau, neu os yw pob un o’n Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmer yn brysur yn helpu cwsmeriaid eraill, ceir sgwrsfot sy’n gallu ateb ymholiadau syml.

Drwy ebost

Yn ddibynnol ar eich ymholiad, efallai hoffech chi gysylltu â ni ag un o'r cyfeiriadau ebost isod.

Noder bod y mewnflychau hyn yn cael eu monitro gan dîm llai, a fydd yn ateb ymholiadau yn nhrefn anhgenraid. Os yw eich ymholiad yn un am berfformiad nad sy'n digwydd yn y dyfodol agos efallai na fyddwch yn derbyn ymateb am sawl wythnos, ond gellwch fod yn hollol sicr y byddwn yn cyrraedd eich ebost mewn da bryd cyn y sioe.

Adborth

Rydyn ni drwy'r amser yn gweithio ar wella ein cyfleusterau a'n gwasanaethau i gwsmeriad er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael mynediad i'r celfyddydau. Er mwyn rhoi adborth ar eich amser yma, ebostiwch ni ar adborth@wmc.org.uk