Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Yn ddibynnol ar eich ymholiadau, dyma sut i gysylltu â ni:

AR WE-SGWRS

Cewch estyn allan atom yn uniongyrchol ar y wefan hon drwy glicio ar y botwm oren sy’n dweud ‘Allwn ni helpu?’ yng nghornel chwith eich sgrin.

Bydd Cynorthwywr Cysylltiadau Cwsmer ar gael i ateb unrhyw ymholiadau drwy we-sgwrs rhwng 10am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener a 12-5pm dydd Sadwrn.

Os ydych chi’n cysylltu â ni y tu allan i oriau, neu os yw pob un o’n Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmer yn brysur yn helpu cwsmeriaid eraill, ceir sgwrsfot sy’n gallu ateb ymholiadau syml.

Ar y ffôn

Mae ein llinell ffôn 029 2063 64 64 nawr ar agor ac yn cael ei ateb gan dîm llai rhwng 10am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener, a 12-5pm dydd Sadwrn.

Pan yn bosib, plîs parhewch i archebu tocynnau arlein a defnyddio gwe-sgwrs ar gyfer eich ymholiadau. Mae'r llinell ffôn yn bennaf ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad at ein sianeli digidol.

Drwy ebost

Ar gyfryngau cymdeithasol

Mae ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar gael i ymateb i'ch ymholiadau drwy Facebook neu Twitter, bob dydd o 10am ymlaen.

Yn y cnawd

Mae ein desg tocynnau nawr wedi mynd, ond mi fydd man gwybodaeth ac ystafell gotiau ar agor awr cyn pob perfformiad gyda staff yno i helpu gyda'ch ymholiadau. I ddod o hyd i ni, trowch i'r chwith wrth i chi fynd trwy'r drysau blaen a cherddwch ar hyd y cyntedd.

Adborth

Rydyn ni drwy'r amser yn gweithio ar wella ein cyfleusterau a'n gwasanaethau i gwsmeriad er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael mynediad i'r celfyddydau. Er mwyn rhoi adborth ar eich amser yma, ebostiwch ni ar adborth@wmc.org.uk