O ymholiadau am brynu tocynnau i swyddfa'r wasg, cysylltwch ag un o'n timau.

Cysylltwch â ni ar-lein

Cysylltwch â ni dros y ffôn

  • Swyddfa docynnau ac aelodaeth: 029 2063 6464 (Llun – Sad: 10am – 6pm, Sul: Ar gau)
  • Archebion grwp: 029 2063 6464 (Opsiwn 4) (Llun – Gwe: 10am – 6pm)
  • Drws y llwyfan: 029 2063 4700
  • AD a recriwtio: 02920 634722

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Mae ein tîm ar gael i ateb cwestiynau ar Facebook a Twitter, bob dydd am 10am

Adborth

Rydyn ni drwy'r amser yn gweithio ar wella ein cyfleusterau a'n gwasanaethau i gwsmeriad er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael mynediad i'r celfyddydau. Er mwyn rhoi adborth ar eich amser yma, ebostiwch ni ar adborth@wmc.org.uk 

029 2063 6464

Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute, Bae Caerdydd,
CF10 5AL