O ymholiadau am brynu tocynnau i swyddfa'r wasg, cysylltwch ag un o'n timau.

Cysylltwch â ni ar-lein

Cysylltwch â ni dros y ffôn

  • Swyddfa Docynnau ac Aelodaeth: 029 2063 6464 (Llun – Sad: 10am – 6pm, Sul: Ar gau)
  • Archebion Grwp: 029 2063 6464 (Opsiwn 4) (Llun – Gwe: 10am – 6pm)
  • Drws y Llwyfan: 029 2063 4700
  • Adnoddau Dynol a Recriwtio: 02920 634722

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Mae ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar gael i ymateb i'ch ymholiadau drwy Facebook neu Twitter, bob dydd o 10am - 6pm.

Adborth

Rydyn ni drwy'r amser yn gweithio ar wella ein cyfleusterau a'n gwasanaethau i gwsmeriad er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael mynediad i'r celfyddydau. Er mwyn rhoi adborth ar eich amser yma, ebostiwch ni ar adborth@wmc.org.uk 

029 2063 6464

Swyddfa Docynnau a Gwybodaeth
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute, Bae Caerdydd,
CF10 5AL