Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae ystod o ofodau ymarferol a chyffrous ar gael gennym yn dibynnu ar eich anghenion. O gynteddau mawr braf i ystafelloedd bwrdd ac ardaloedd ymarfer unigryw, a'r prif awditoriwm ar gyfer cynadleddau a chiniawa ar lwyfan mewn lleoliad unigryw.

Mae ein tîm profiadol o gydlynwyr digwyddiadau, ein staff technegol a'r arlwywyr yn sicrhau y bydd eich digwyddiad yn un llwyddiannus a rhwydd, waeth beth yw ei faint.

Os hoffech sgwrs am gynnal eich digwyddiad yma, cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.