Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gyda golygfeydd panoramig o rai o dirnodau mwyaf eiconig Caerdydd, mae Ystafell David Morgan yn berffaith ar gyfer cynnal cyfarfodydd a digwyddiadau bach.

Trosolwg

Gall y gofod ddal cynhadledd o hyd at 50 o bobl yn gyfforddus, neu ystafell fwrdd fach ar gyfer 22 o bobl neu lai. Drwy lithro'r rhaniad sy'n atal sŵn ar draws yr ystafell, mae'r gofod yn troi yn ddwy ystafell o'r un maint ar gyfer niferoedd llai.

Gyda mynediad at Ystafell Preseli gyfagos, mae hefyd yn bosib cynnig gofodau ychwanegol i westeion, neu ystafelloedd pwrpasol i'w defnyddio yn ystod eich digwyddiad.

Capasiti

Arddull Theatr  50
Derbyniad 30
Gwledda 24
Cabaret                      24
Ystafell Fwrdd         22
Ystafell Ddosbarth 16

Gwybodaeth Dechnegol 

Di-wifr Oes
Taflunydd a Sgrin Oes
Socedi pŵer 7