Nid golygfa syfrdanol o Fae Caerdydd yn unig sy'n gwneud ffresh yn lleoliad eithriadol ar gyfer digwyddiadau preifat neu gorfforaethol.

Trosolwg

Pan fyddwch chi'n llogi ein bwyty neu'r bar cyfagos, bydd ein tîm ymroddedig yn eich helpu chi i gynllunio eich digwyddiad cyfan, p'un a yw'n dderbyniad priodas moethus neu'n ginio corfforaethol chwaethus.

Pan fyddwch chi'n llogi ein bwyty neu'r bar cyfagos, bydd ein tîm ymroddedig yn eich helpu chi i gynllunio eich digwyddiad cyfan, p'un a yw'n dderbyniad priodas moethus neu'n ginio corfforaethol chwaethus.

Arlwyo

Mae ein Prif Gogydd Marc Corfield wedi dod o The Walnut Tree, un o fwytai mwyaf poblogaidd Cymru sydd wedi ennill seren Michelin.

Mewn ymgynghoriad â'r cogydd o fri Shaun Hill, mae Marc wedi datblygu bwydlenni sy'n rhoi cynnyrch tymhorol Cymreig o ansawdd wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud.

Cynaliadwyedd

Mae o leiaf 80% o'r cynhwysion rydyn ni'n eu defnyddio yn ein bwytai, ein caffis, ac mewn digwyddiadau arlwyo yn dod o ffermydd, caeau neu ddyfroedd Cymru.

Mae ein holl fwyd yn ffres ac yn lleol, o gocos Bae Langland i gig oen sir Feirionnydd, ac rydyn ni'n falch o hyrwyddo cynnyrch o Gymru a'r defnydd o'r cynhwysion gwych yma yn ein prydau.

Cymrwch gip ar ein bwydlenni a gallwch weld eu bod wedi'u llunio'n ofalus gan gadw'n hymwelwyr, cynaliadwyedd a'r tymhorau mewn cof.

Er mwyn llogi'r ardal yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.