Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gyda chyfuniad braf o ofod a golau, mae ystafell Preseli yn ystafell eithriadol ar gyfer digwyddiadau preifat a chorfforaethol.

Trosolwg

Wedi'i lleoli ar Lefel 2, dyma'n hystafell gyfarfod fwyaf ac mae lle i hyd at 130 o bobl mewn arddull theatr, neu 100 o westeion ar fyrddau o 10 ar gyfer cinio preifat.

Yn cynnwys rhaeadr lliw gan yr artist o Gymru Amber Hiscott, mae wal nodwedd wydr yr ystafell yn denu'r goleuni o'r Angorfa isod, sy'n cyd-fynd â golau naturiol o ffenestri agored yr ystafell.

Capasiti

Theatr 130
Derbyniad 80
Gwledda 80
Cabaret 70
Ystafell Fwrdd 30
Ystafell Ddosbarth 28

Er mwyn llogi'r ardal yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau