Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Golygfeydd syfrdanol drwy ffenestri sy'n ymestyn o'r to i'r llawr, yn edrych ar hyd glan môr Bae Caerdydd.

Trosolwg

Mae'r gofod yn un delfrydol ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil, ac mae'n lleoliad poblogaidd ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, digwyddiadau hyfforddi a chiniawau.

Mae lle i hyd at 60 o bobl yn yr ystafell mewn ardull theatr, neu 32 ar fyrddau crwn o wyth ar gyfer cinio preifat. Mae modd rhannu'r ystafell yn ddwy yn hawdd ar gyfer digwyddiadau llai, gyda rhaniad sy'n atal sŵn.

Mae Ystafell Seligman ar Lefel 2, gyda balconi mewnol sy'n edrych dros Gyntedd y Lanfa.

Capasiti

Theatr 60
Derbyniad 40
Gwledda 32
Cabaret 32
Ystafell Fwrdd 22
Ystafell Ddosbarth  16

Er mwyn llogi'r ardal yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.