Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Ystafell Sony yn gartref i ofod cyfoes ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat.

Trosolwg

Wedi'i lleoli ar Lefel 2, mae lle i hyd at 50 o bobl mewn arddull theatr, neu 32 o westeion ar fyrddau crwn o wyth ar gyfer cinio preifat.

Mae modd rhannu'r ystafell yn ddwy yn hawdd gyda rhaniad sy'n atal sŵn ar gyfer digwyddiadau â gofynion penodol neu ddigwyddiadau llai.

Mae wal wydr yr ystafell olau braf, sy'n ymestyn o'r to i'r llawr, yn cynnig golygfeydd syfrdanol ar draws Bae Caerdydd.

Mae ei balconi mewnol yn edrych ar draws Cyntedd Glanfa'r Ganolfan, ac mae'n fan delfrydol i gael cip ar berfformiad neu ddau am ddim.

Capasiti

Theatr 40
Derbyniad 30
Gwledda 24
Cabaret 24
Ystafell Fwrdd 22
Ystafell Ddosbarth 12

Er mwyn llogi'r ardal yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.