Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Theatr Donald Gordon yn fwy nag awditoriwm anhygoel. Mae'n cynnig cefndir hudol ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, seremonïau a chiniawau gala.

Trosolwg

Mae'r gofod eang yn glyd, yn soffistigedig ac yn ddiymhongar o fawreddog, a dyma'r lle perffaith am ginio gala i hyd at 550 o westeion ar fyrddau crwn o 10 o bobl.

Gall gwesteion brofi'r theatr o safbwynt artist, a dawnsio drwy'r nos dan oleuni'r llwyfan byd-enwog yma.

Mae costau'n amrywio yn ôl gofynion technegol ac arlwyo.

Capasiti

Theatr 1897
Derbyniad 700
Gwledda 550
Cabaret 450
Ystafell Ddosbarth 400

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch llogi'r gofod yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.