Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Ystafell Gyfarfod 6 yn berffaith ar gyfer lletygarwch preifat ac fel gofod i gynnal digwyddiadau llai.

Trosolwg

Wedi'i lleoli ar Lefel 2 rhwng ystafelloedd cyfarfod Sony a Seligman, dyma'r lle perffaith i gynnal digwyddiadau arlwyo a rhwydweithio.

Mae lle i 45 o bobl yn gyfforddus yn yr ystafell er mwyn cynnal derbyniad sefyll mewn gofod golau a chyfoes, sy'n edrych ar draws Bae Caerdydd.

Bydd gan westeion fynediad at deras awyr agored er mwyn mwynhau'r golygfeydd ac awyrgylch yr ardal, ac yn y gofod dan do mae lle i'r gwesteion grwydro i ardal y balconi.

Capasiti

Derbyniad 45
Theatr 40
Gwledda 24
Ystafell Ddosbarth 12

Er mwyn llogi'r ardal yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.