Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Os ydych chi'n chwilio am rywle gwahanol i gynnal eich digwyddiad yna efallai yr hoffech roi cynnig ar un o'n hystafelloedd ymarfer unigryw.

Trosolwg

Mae dau o'n prif ofodau ymarfer ar gael i'w llogi ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat, a gellir eu cyrraedd o'r Lanfa.

Tu mewn, mae lle i hyd at 200 o westeion i giniawa, neu ofod arddangos 318m².

Gellir hefyd ehangu'r gofod i lwyfan Theatr Donald Gordon drws nesa, gan greu ardal sy'n 1,200m² i gyd.

Mae bod y tu ôl i'r llwyfan yn rhoi mynediad hawdd drwy ddrysau tal at ardal lwytho'r Ganolfan, sy'n hwyluso pethau i drefnwyr arddangosfeydd a digwyddiadau.

Er mwyn llogi'r ardal yma cysylltwch â'n tîm digwyddiadau.