Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae croeso i chi gysylltu â swyddfa’r wasg i drafod eich anghenion ffilmio a ffotograffiaeth.

Mae gennym amserlen brysur ac amrywiol o gynyrchiadau felly os hoffech ffilmio, tynnu lluniau neu hedfan drôn, bydd angen i chi gael caniatâd gennym yn gyntaf.

Ffilmio a Ffotograffiaeth Masnachol

Os hoffech ffilmio neu dynnu lluniau sy’n cynnwys adeilad Canolfan Mileniwm Cymru, bydd yn rhaid i chi ofyn caniatâd gan ein tîm digwyddiadau masnachol.

Gwaherddir tynnu lluniau neu ffilmio yn y Ganolfan at ddibenion masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig.

Mae gofyn i chi e-bostio’ch gofynion o leiaf saith diwrnod gwaith cyn y dyddiad y hoffech chi ffilmio neu dynnu lluniau.

Ffilmio a Ffotograffiaeth Cyfryngau a’r Wasg

Mae’n rhaid anfon ceisiadau am ganiatâd i ffilmio neu dynnu lluniau ar ran y cyfryngau a’r wasg at ein tîm swyddfa’r wasg.

Gall Swyddfa’r Wasg hefyd eich helpu gyda lluniau, gwybodaeth y wasg, tocynnau i adolygwyr a chyfweliadau.

Datganiadau diweddaraf

Am ragor o fanylion cysylltwch ywasg@wmc.org.uk