Gellir cyfnewid Taleb Rhodd am docynnau, teithiau a phrydau bwyd cyn ac ar ôl perfformiad trwy Swyddfa Docynnau neu wefan Canolfan Mileniwm Cymru yn unig.


Gellir defnyddio Taleb Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru i brynu tocynnau trwy’r wefan, dros y cownter neu dros y ffôn trwy ddefnyddio’r rhif unigryw sydd wedi ei brintio ar y Tocyn Rhodd.


Mae Taleb Rhodd yn ddilys am gyfnod o ddeuddeg mis wedi’r dyddiad prynu. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd unrhyw Docyn Rhodd sydd heb ei ddefnyddio yn annilys.

*Mae talebau credyd yn cael eu cynhyrchu drwy geisiadau ailwerthu tocynnau llwyddiannus, neu gredydau canslo. Gellir eu defnyddio/cyfnewid yn yr un ffordd â thalebau rhodd.

I ymestyn cyfnod dilysrwydd Taleb Rhodd, rhaid ei gyfnewid cyn ei ddyddiad gorffen.

Codir ffioedd cyfnewid safonol Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyfnewid hwn:

  • Ni all Canolfan Mileniwm Cymru newid Taleb Rhodd sydd wedi eu colli neu eu dwyn.
  • Ni ellir cyfnewid Taleb Rhodd am arian.
  • Nid yw Taleb Rhodd yn gwarantu bod tocynnau ar gael
  • Ni cheir ad-daliad am Daleb Rhodd