Gellir cyfnewid Taleb Rhodd am docynnau, teithiau a phrydau bwyd cyn ac ar ôl perfformiad trwy Swyddfa Docynnau neu wefan Canolfan Mileniwm Cymru yn unig.


Gellir defnyddio Taleb Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru i brynu tocynnau trwy’r wefan, dros y cownter neu dros y ffôn trwy ddefnyddio’r rhif unigryw sydd wedi ei brintio ar y Tocyn Rhodd.


Mae Taleb Rhodd yn ddilys am gyfnod o ddeuddeg mis wedi’r dyddiad prynu. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd unrhyw Docyn Rhodd sydd heb ei ddefnyddio yn annilys.


I ymestyn cyfnod dilysrwydd Taleb Rhodd, rhaid ei gyfnewid CYN ei ddyddiad gorffen. Codir ffioedd cyfnewid safonol Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyfnewid hwn.


Ni all Canolfan Mileniwm Cymru newid Taleb Rhodd sydd wedi eu colli neu eu dwyn.


Ni ellir cyfnewid Taleb Rhodd am arian.


Nid yw Taleb Rhodd yn gwarantu bod tocynnau ar gael


Ni cheir ad-daliad am Daleb Rhodd