Addewid

Ymhlith buddion Addewid mae...

 • Blaenoriaeth archebu ar nifer o'n perfformiadau
 • Cynigion arbennig
 • Gostyngiad o 20% oddi ar eich bil ym Mar a Chegin Ffresh
 • Gostyngiad o 20% oddi ar ddiodydd yn ein bariau theatr
 • Dau am bris un ar ddiodydd poeth yn ein siopau coffi - Caffi a Crema

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

Aur

Mae eich buddion fel aelod Aur yn cynnwys...

 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau a blaenoriaeth wrth archebu'r seddi gorau
 • Mynediad i'n hardal i aelodau ar-lein sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau
 • Gostyngiad o 20% ym Mar a Chegin Ffresh
 • 'Dau am bris un' ar ddiodydd poeth yn ein siopau coffi, Caffi a Crema
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd ym mariau ein theatrau
 • Mynediad i Lolfa'r Mileniwm, ein bar preifat i gefnogwyr
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd Lolfa'r Mileniwm
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
 • Cydnabyddiaeth ar draws llwyfannau digidol amrywiol

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

Platinwm

Mae eich buddion Platinwm yn cynnwys...

 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau a blaenoriaeth wrth archebu'r seddi gorau
 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru a chael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau
 • Gwasanaeth personol gan y tîm Datblygu ar gyfer yr holl docynnau a gofynion
 • Mynediad i'n hardal i aelodau ar-lein am y newyddion diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau
 • Mynediad VIP i Lolfa'r Mileniwm, ein bar i gefnogwyr
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd yn Lolfa'r Mileniwm
 • Gostyngiad o 20% ym mar a chegin ffresh
 • Dau am bris un' ar ddiodydd poeth yn ein siopau coffi, Caffi a Crema.
 • Gostyngiad o 20% ar bob diod ym mariau ein theatrau
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
 • Eich enw wedi'i restru ar wefan y Ganolfan a rhaglenni a gynhyrchir ganddi
 • Digwyddiad Platinwm blynyddol
 • Rhaglenni am ddim
 • Cydnabyddiaeth o'ch cyfraniad yn ardal gyhoeddus y Ganolfan

  Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch â'r Tîm Datblygu os gwelwch yn dda ar 029 2063 6467

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

*Telerau ac Amodau