Ffrind

O £45 y mis, mae aelodaeth Ffrind yn berffaith ar gyfer caredigion y theatr

 • Archebu â blaenoriaeth: dewiswch eich seddi cyn pawb arall
 • Gostyngiad o 20% ym mar a chegin Ffresh, y caffi, bariau’r theatr a’r teras.
 • Seddi am bris is: tocynnau egsliwsif yn arbennig i chi
 • Diweddariadau e-bost rheolaidd

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

Ffrind+

O £150 mwy o bethau arbennig, yn ogystal â’r uchod

 • Mynediad i chi a’ch gwesteion i’n lolfa breifat i aelodau
 • Digwyddiad unigryw unwaith y flwyddyn yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
 • Ein rhaglen ddiweddaraf yn y pecyn croeso

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

Aur

O £300 y flwyddyn, mae eich aelodaeth aur yn mynd â chi cefn llwyfan ac i mewn i'n Lolfa breifat i aelodau

 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau a blaenoriaeth wrth archebu'r seddi gorau
 • Mynediad i'n hardal i aelodau ar-lein sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau
 • Gostyngiad o 20% ym Mar a Chegin Ffresh
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd ym mariau ein theatrau
 • Mynediad i Lolfa Taittinger, ein bar preifat i gefnogwyr
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd yn Lolfa Taittinger
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
 • Cydnabyddiaeth ar draws llwyfannau digidol amrywiol

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

Darllenwch Delerau ac Amodau Ffrind a Ffrind+ os gwelwch yn dda

Platinwm

O £1001 y flwyddyn, byddwch yn cefnogi ein cenhadaeth i greu cynyrchiadau sy'n meithrin ac yn dathlu talent Cymreig ac i gynnig cyfleoedd i bawb fwynhau'r celfyddydau

 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau a blaenoriaeth wrth archebu'r seddi gorau
 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru a chael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau
 • Gwasanaeth personol gan y tîm Datblygu ar gyfer yr holl docynnau a gofynion
 • Mynediad i'n hardal i aelodau ar-lein am y newyddion diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau
 • Mynediad VIP i Lolfa Taittinger, ein bar i gefnogwyr
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd yn Lolfa Taittinger
 • Gostyngiad o 20% ym mar a chegin ffresh
 • Gostyngiad o 20% ar bob diod ym mariau ein theatrau
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
 • Eich enw wedi'i restru ar wefan y Ganolfan a rhaglenni a gynhyrchir ganddi
 • Digwyddiad Platinwm blynyddol
 • Rhaglenni am ddim
 • Cydnabyddiaeth o'ch cyfraniad yn ardal gyhoeddus y Ganolfan

  Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch â'r Tîm Datblygu os gwelwch yn dda ar datblygu@wmc.org.uk

Membership Options

Chose the right membership type for you from the options below:

Darllenwch Delerau ac Amodau Aelodaeth Aur a Phlatinwm os gwelwch yn dda

Yn tanio’r dychymyg

Yn sbarduno brwdfrydedd dros y celfyddydau ymhlith pobl ifanc