Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni'n falch o gydnabod ein teulu gwerthfawr o bartneriaid.

Mae ein teulu o bartneriaid corfforaethol yn galluogi'r Ganolfan i wneud mwy, bod yn fwy a chyrraedd ymhellach.

Fel sefydliad nid-er-elw, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn dibynnu ar gefnogaeth gorfforaethol er mwyn gallu cynnig profiadau artistig i bobl ifanc, cyflwyno'r perfformiadau gorau o ledled y byd a darparu profiad digidol a phrofiad ymwelwyr sy'n cyd-fynd â'n statws fel un o sefydliadau disglair Cymru, ei chanolfan gelfyddydol genedlaethol a'i chalon ddiwylliannol.

Mae partneriaethau'n creu ffyrdd newydd i bobl ym mhobman brofi'r hyn sydd gan y Ganolfan i'w gynnig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â'r Ganolfan, cysylltwch â'n Tîm Datblygu i weld sut gall eich sefydliad ddod yn rhan o'n stori fyw.

Cysylltwch ag partner@wmc.org.uk