Buddsoddwch yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i gefnogi dyfodol y celfyddydau yng Nghymru.  

Mae rhodd yn eich Ewyllys yn ffordd wych o gefnogi ein gwaith heb unrhyw gost ariannol ar unwaith.

Bydd eich rhodd yn ein galluogi i ddarparu profiadau artistig i bobl ifanc Cymru, eu galluogi i ddod o hyd i’w lleisiau creadigol a rhoi’r sgiliau newydd iddyn nhw i sicrhau dyfodol disglair.

Os ydych chi’n dymuno rhoi rhodd yn eich Ewyllys i Ganolfan Mileniwm Cymru, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch chi:

Enw’r Elusen: Canolfan Mileniwm Cymru
Cyfeiriad: Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL
Rhif Elusen Gofrestredig: 1060458

Rhoddion Er Cof

Mae rhodd er cof am rywun arbennig yn ffordd berffaith o ddathlu eu bywyd a thalu teyrnged.

Gellir cyfrannu rhoddion yn lle neu yn ogystal â blodau yn yr angladd; ffordd arbennig o anrhydeddu bywyd, wrth newid bywydau pobl eraill.

Bydd eich rhodd yn ein galluogi i fynd y tu hwnt i’n gorwelion i gyrraedd rhagor o bobl a’u cyflwyno i’r celfyddydau, gan gynnau cariad fydd, gyda lwc, yn para oes. 

Os ydych chi’n dymuno cael sgwrs gyfrinachol, cysylltwch â'r Tîm Datblygu: bethany.helliwell@wmc.org.uk