Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Enwi Sedd yn gyfle unigryw i gael sedd ac arni arysgrif bersonol, mewn lleoliad o’ch dewis chi yn ysblander Theatr Donald Gordon.

Trwy wneud cyfraniad o £500, bydd eich neges yn cael ei hysgythru ar blác a osodir ar y sedd o’ch dewis chi.

Gallwch enwi sedd ar eich rhan eich hun, neu ar ran eich teulu, neu fel rhodd i rywun – i ddathlu pen blwydd, priodas neu dyddiad arbennig, i gofio achlysur arwyddocaol, neu er cof am rywun annwyl.

My Gran - Agnes Lillian Davies. An inspiration. 

Michael Ball

Mae hwn yn ddull meddylgar a pharhaol o fynegi eich cariad, dangos edmygedd neu dalu teyrnged. Fel cydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth hael, byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif yn cofnodi eich neges bersonol.

Clive W Burgess - Miss your laughter, kindness and strength.

Y Teulu Burgess

Wrth gyflwyno’r rhodd hon byddwch yn cefnogi ein gwaith elusennol trwy ein helpu ni i danio dychymyg pobl sydd wedi cael bywydau anoddach na’r rhan fwyaf, a hynny drwy ein prosiectau Dysgu Creadigol. Bydd eich rhodd hefyd yn ein galluogi i ddarparu rhaglen wych o gynyrchiadau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Rhoddion Unigol ar 02920 636423 neu ebostio cefnogwyr@wmc.org.uk

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych, a byddem wrth ein bodd yn trefnu ymweliad gyda chi i ddewis y sedd yr hoffech ei henwi.

Noder, os gwelwch yn dda, nad yw enwi sedd yn cynnwys unrhyw hawliau cadw ar ei chyfer. Mae cyfyngiad o 45 o lythrennau i bob arysgrif, ac mae bob arysgrif yn para am 10 mlynedd o'r dyddiad prynu.