Mae Enwi Sedd yn gyfle unigryw i enwi sedd yn y rhan o’ch dewis yn Theatr Donald Gordon, gyda neges arbennig wedi’i cherfio arni

Drwy wneud rhodd o £500, gallwch ei henwi i chi eich hun, neu fel rhodd i rywun arall – i ddathlu pen-blwydd, pen-blwydd priodas, priodas, neu i gofio achlysur arbennig, neu aelod arbennig o’r teulu.

My Gran - Agnes Lillian Davies. An inspiration. 

Michael Ball

I ddiolch am eich cefnogaeth hael, caiff eich neges ei cherfio ar blac a’i gosod ar y gadair, gan ei gwneud yn rhan o wneuthuriad yr adeilad.

Byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif gyda’ch enw a’ch neges.

Dyma ffordd unigryw iawn o fynegi eich cariad, o ddangos eich edmygedd neu dalu teyrnged, wrth alluogi Canolfan Mileniwm Cymru i gynnal eu safonau uchel a sicrhau rhaglen eithriadol o berfformiadau a sicrhau ein bod ni’n gallu darparu mwy o brofiadau positif i bobl ifanc.

Clive W Burgess - Miss your laughter, kindness and strength.

The Burgess Family

Nid yw’r pecyn hwn yn cynnwys unrhyw hawliau i archebu’r sedd a brynwyd.

I gael mwy o fanylion, ffoniwch 029 2063 6413 neu anfonwch neges ebost at cefnogwyr@wmc.org.uk