Gyda'ch cymorth chi, rydyn ni am godi £15,000 i ariannu 30 lle ar weithdy hyfforddiant radio dwyieithog i bobl ifanc.

Mae'n fenter uchelgeisiol ac mae angen i ni gyrraedd ein targed mewn 30 diwrnod.

Rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth â Grassroots, sef elusen o Gaerdydd sy'n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy'n agored i niwed, er mwyn sicrhau ein bod ni'n cysylltu â'r bobl a fydd yn elwa fwyaf o'r cynllun, er mwyn iddyn nhw gael amser i ddysgu sgiliau newydd, i fagu hyder ac i ddatblygu gobaith a hunan-werth.

Hebddoch chi, fydd hyn ddim yn bosibl. Helpwch ni i gyrraedd ein targed drwy gyfrannu heddiw.

Cofiwch ddewis Rhodd Cymorth yn eich basged er mwyn i'ch cyfraniad fynd 25% yn bellach.