Fel elusen genedlaethol, rydyn ni'n rhoi llais a chyfleoedd i bobl ifanc yng Nghymru a darparu sgiliau bydd yn eu harfu am ddyfodol mwy positif.

RYDYN NI'N GWNEUD HYN DRWY:

Fel elusen, ni fyddai'r gwaith yma'n bosib heboch chi. Gallwch ein helpu ni drwy roi heddiw.

Cofiwch ddewis Rhodd Cymorth yn eich basged er mwyn i'ch cyfraniad fynd 25% yn bellach.