Fel elusen, ni fyddwn ni'n gallu parhau gyda'n gwaith heb gymorth unigolion hael, ymddiriedolaethau a sefydliadau, busnesau ac, wrth gwrs, ein gwirfoddolwyr. 

Prif Bartner

Partneriaid Cyswllt

Partneriaid Sylfaenol

Cefnogwyr Corfforaethol

Cefnogaeth Unigol

Noddwr Sefydlu
Syr Donald Gordon

Llywydd Gydol Oes
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL

Cefnogaeth Arbennig 

Peter a Babs Thomas
David Seligman OBE a Philippa Seligman

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

The Derek Hill Foundation
The Dyfrig & Heather John Charitable Trust
The Mary Homfray Charitable Trust
The Oakdale Trust
The Simon Gibson Charitable Trust
The Steel Charitable Trust
The Sylvia Waddilove Foundation UK
The Hobson Charity Limited
Cwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru \ The Worshipful Livery Company of WalesCylch y Cadeirydd

Dr Carol Bell
Yr Arglwyddes Mary Clancy
Syr David Davies
Y Fonesig Vivien Duffield DBE
Diane Briere de l'Isle-Engelhardt OBE
Henry Engelhardt CBE
Dyfrig a Heather John
Syr David Prosser
Yr Arglwydd a'r Arglwyddes Rowe-Beddoe
Mr Peter a Mrs Janet Swinburn

Aelodau Platinwm

Raj Kumar Aggarwal OBE, DL
Ms Ayesha Al-Sabah
Mr Geraint Anderson
Mr David a Mrs Diana Andrews
Dean Barnard
Sean & John Barnes-Hurley
Dr Carol Bell
Mary a David Beynon
Andrea a John Bryant
Mr Hugh Child a Ms Gwenda Griffith
Bob Clark
Mrs Janet Davies
Mr a Mr J Davies-Burrell
Mr Christian Du Cann
Mr P Ellis a Mrs V Wood
Sigi a Wynford Evans CBE
Russell Harris Q.C. a Mrs Nicola Harris
Andy a Jackie Ismail 
Mr a Mrs Granville a Sheila John
Mr a Mrs William R Jones
Mr Hopkin Joseph
Dr Phillip Lane
Yr Athro Michael Levi
Dr a Mrs Richard Logan
Mr Peter Mathias
Mr a Mrs Michael McGrane
George ac Alison Menzies
Dr M L Nussbaum
Dr Darren Owakee
Mathew a Lucy Prichard
Y Fonesig Anne Pringle a Mr Bleddyn Phillips
Julienne Damaris Rowlands
Mr David Stevens CBE a
Mrs Heather Stevens CBE
2 Di-enw

Aelodau Aur

Mrs Margaret Buckley
Syr Michael & Yr Arglwyddes Checkland
Mr J a Mrs A M Curtis
Paul Glyn Davies
Mr Philip Hughes Davies
Mrs Francesca Dawson
Mr Jason Digby
Mr Bryan Dredge
Luke a Rachel Fletcher
Lyndon Gibbs
Mr Stephen Griffiths
Mr Bart a Mrs Patricia Haines
Mr Philip Hawkins
Yr Athro a Mrs A J Hazell
Mr Mathew Heath
Mr Peter a Mrs Katherine Heathcote
Gerald ac Edith Holtham
Mr Hywel Houghton-Jones
Janey Howell
Mr Richard Hoyle
Mr Philip Hughes Davies
Sian Hughes Edwards
Yr Arglwyddes Inkin
Denise Evelyn Jones
Mrs Jackie Jones
Syr Emyr a'r Arglwyddes Lynn Jones Parry 
Mr Andrew Lewis 
Dafydd Bowen Lewis
Mrs Lynnette Lock
Jamie Mardon
Mr Mike Newman
Mrs Dianne Nicholls 
Mrs Alyson Norris
Y Teulu Pearce 
Fiona Peel
Dr Andrew Potts
Mrs Eirlys Pritchard Jones
Mr a Mrs Janet Rees
Mrs Beverley Reynolds
Mr Colin Richards
Mr Stuart Richards
Paul a Sue Rothwell
Mr Colin Rowland
James Slatter
Mrs Barbara Smith
Helen Smith & Angela Kramer
Anna Southall
Mr Malcolm Stammers
Mr Brian Stonhold
Jerry a Clare Symons
Andy Thomas
Dr Anne Wake
Mrs S Wass
Mr Jeffrey Watts
Mr Andrew Williams
Christopher J K Wood
Mr Ian J Wren
Claire a Simon Wyatt
9 Di-enw