Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Nid oes pall ar fanteision aelodaeth, gyda buddion a gostyngiadau drwy gydol y flwyddyn.

Mae ein Haelodaeth Addewid £40 yn anrheg berffaith ar gyfer Sul y Mamau – neu, am rywbeth gwell byth, mae Aelodaeth Aur yn cynnig blaenoriaeth archebu tocynnau estynedig, mynediad i’n Lolfa ar gyfer Aelodau, a digwyddiadau dethol am £25 y mis.

Ac yn ychwanegol at hynny, ar gyfer Aelodaethau sy’n cael eu prynu rhwng 15 Mawrth a 6 Ebrill rydym yn cynnig gwydraid o prosecco am ddim i’w hawlio o unrhyw un o fariau’r Ganolfan.

I ddarganfod rhagor neu brynu Aelodaeth, ffoniwch ni: 029 2063 6464.

Telerau ac Amodau – taleb ffisegol i’w hanfon gyda phecynnau aelodaeth. Dilys tan 31 Hydref 2019.