Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cymerwch gipolwg ar rai o’n uchafbwyntiau o’r flwyddyn ddiwethaf.

Wrth i ni baratoi i ddathlu ein pen-blwydd yn 15 oed ym mis Tachwedd 2019, rydyn ni wedi bod yn adlewyrchu ar y fraint sydd gennym ni o ran cael meithrin calonnau, meddyliau a llesiant y genedl. O groesawu 26,000 o bobl drwy ein drysau ar gyfer ein Gŵyl y Llais a 300,000 o ymwelwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, a dod â sioeau rhyngwladol byd-enwog megis War Horse a Wicked i’n llwyfan.

Rydyn ni’n ymfalchïo nid yn unig mewn dod â chynyrchiadau a gwyliau o safon fyd-eang i brif ddinas ein gwlad, ond hefyd yn ein gwaith o ddatblygu a chefnogi artistiaid lleol a lledu gorwelion ein pobl ifanc. Darganfyddwch sut mae pob ceiniog sy’n cael ei wario yn y Ganolfan yn tanio dychymyg y genedl.

Gweld y sgrîn lawn