Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Roedd hon yn flwyddyn bwysig iawn i ni, yn enwedig o ran llwyfannu ein cynyrchiadau ein hunain. 

Adroddiad Blynyddol 2019 - 2020

Cyflwynodd dymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig, Hydref 2019, dros 30 sioe, a hwn oedd ein tymor fwyaf hygyrch hyd yn hyn. Teithiodd gynyrchiadau Cymraeg a Saesneg o Cer i Grafu… Sori…GARU! a Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff), ein cyd-gynhyrchiad arobryn gyda Carys Eleri, ledled Cymru ac i ŵyl ymylol Caeredin, ac fe dderbyniodd adolygiadau gwych.

Cawsom ein perfformiad cyntaf un yn Asia ym mis Chwefror 2020 gyda chyd-gynhyrchiad newydd sbon o The Mirror Crack’d, wedi’i berfformio ym Mumbai. Roedd ein cyd-gynhyrchiad The Beauty Parade – drama newydd sbon dan arweiniad menywod, a grëwyd gan artistiaid Byddar ac artistiaid sy’n clywed – yn boblogaidd tu hwnt yn ystod mis Mawrth 2020. Tu hwnt i’r llwyfan, lansiodd Radio Platfform ei ail stiwdio – yn Y Porth, Rhondda Cynon Taf, ym mis Gorffennaf 2019.

Fe gynhalion ni hefyd gyfres o wleddoedd cymunedol yn ein Glanfa. Roedd y rhain yn llwyddiant ysgubol, ac rydyn ni’n mawr obeithio ail-gydio yn y gwleddoedd unwaith y byddwn yn ailagor ein hadeilad.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2020

Canolfan Mileniwm Cymru: Cyfyngedig  Drwy Warant

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018 - 2019

Ym mis Tachwedd 2019, fe ddathlon ein pen-blwydd yn 15 a buon yn myfyrio ar y fraint sydd gennym ni o ran cael meithrin calonnau, meddyliau a llesiant y genedl. O groesawu 26,000 o bobl drwy ein drysau ar gyfer ein Gŵyl y Llais a 300,000 o ymwelwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, a dod â sioeau rhyngwladol byd-enwog megis War Horse a Wicked i’n llwyfan.

Rydyn ni’n ymfalchïo nid yn unig mewn dod â chynyrchiadau a gwyliau o safon fyd-eang i brif ddinas ein gwlad, ond hefyd yn ein gwaith o ddatblygu a chefnogi artistiaid lleol a lledu gorwelion ein pobl ifanc. Darganfyddwch sut mae pob ceiniog sy’n cael ei wario yn y Ganolfan yn tanio dychymyg y genedl.

Gweld y sgrîn lawn