Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dyma'n uwch dîm rheoli; y bobl y tu ôl i'r penderfyniadau.

Mathew Milsom – Rheolwr Gyfarwyddwr

Mathew Milsom
Mathew Milsom

Brodor o Gaerdydd yw Mathew Milsom a ymunodd â Chanolfan Mileniwm Cymru yn 2006 fel ymgynghorydd ar ôl cyfnod o redeg cwmni llwyddiannus ei hun yn ymgynghori busnesau.

Ar ôl hynny, fe'i penodwyd fel Cyfarwyddwr Cyllid. Gyda'i stiwardiaeth gyllidol ofalus a thrwy weithio â'r Bwrdd a'r uwch dîm rheoli, fe sicrhaodd sefydlogrwydd ariannol y busnes.

Y Ganolfan bellach yw un o'r prosiectau Mileniwm mwyaf llwyddiannus a ariannwyd gan y Loteri. Ar ôl gweithio fel Prif Weithredwr dros dro yn 2009-10, fe'i penodwyd fel Rheolwr Gyfarwyddwr yn 2013.

Mae Mathew wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl Caerdydd a Chymru gyfan yn cael y budd cyhoeddus mwyaf posib o'r Ganolfan.

Mae hefyd yn angerddol dros ymestyn gorwelion pobl ifanc trwy'r celfyddydau, yn arbennig y rheiny sy'n dod o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mae hefyd yn credu y dylai Canolfan Mileniwm Cymru arwain y ffordd. O ganlyniad i hynny, mae'r Ganolfan bellach yn rhannu arferion gorau yn y celfyddydau, yn ogystal â sectorau busnes eraill, gan gynnwys gweithgynhyrchu, yn arbennig yn y maes cynaliadwyedd.

Mae Mathew yn aelod o Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion.

Graeme Farrow – Cyfarwyddwr Artistig

Graeme Farrow
Graeme Farrow

Ganed a magwyd Graeme yn Sunderland ac enillodd radd mewn Ffrangeg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Leeds. Symudodd i Ogledd Iwerddon i astudio ei MBA ym Mhrifysgol Ulster, ac ers hynny mae wedi dilyn gyrfa lwyddiannus iawn yn y celfyddydau yn Belfast ac wedyn yn Londonderry.

Ym 1999 ymunodd â Thîm Gŵyl Belfast ac yn 2006 daeth yn gyfarwyddwr arni, gan ddatblygu'r ŵyl yn un o'r prif wyliau celfyddydol ym Mhrydain ac Iwerddon yn 2012, yn ystod cyfnod oedd yn arwain at ben-blwydd arbennig yr ŵyl yn 50.

Cyn ymuno â chwmni'r Ddinas Diwylliant, cafodd ei ddyrchafu'n Bennaeth Diwylliant a'r Celfyddydau ym Mhrifysgol Queen's, Belfast ac roedd yn gyfrifol, nid yn unig am yr ŵyl, ond hefyd am Theatr Ffilm Queen's ac Oriel Naughton.

Yn ddiweddar, Graeme oedd yn bennaf gyfrifol am gynllunio a chyflwyno rhaglen £14.1m ar gyfer Dinas Diwylliant gyntaf y DU, Derry-Londonderry sydd wedi cael ei gydnabod fel llwyddiant ysgubol gan bobl leol, beirniaid a'r cyfryngau.

Gellir priodoli llawer o'r llwyddiant i fewnbwn Graeme, nid yn unig ei greadigrwydd ond ei uchelgais hefyd, a'i galluogodd i gyflwyno Gwobr glodfawr Turner y tu allan i Loegr am y tro cyntaf yn y 29 mlynedd ers ei sefydlu.

Graeme oedd enillydd cyntaf gwobr Unigolyn y Flwyddyn yng Ngwobrau Celfyddydau Gogledd Iwerddon ac enwyd yn un o gyflawnwyr amlycaf Gogledd Iwerddon i'r rhai o dan 40 oed.

Elizabeth Burris - Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol  

Elizabeth Burris
Elizabeth Burris

Ymunodd Elizabeth â thîm gweithredol Canolfan Mileniwm Cymru ym mis Medi 2017 i arwain timoedd Cyllid, Adnoddau Dynol a Thechnoleg Gwybodaeth y Ganolfan.

Graddiodd Elizabeth ym Musnes Rhyngwladol gydag Iaith Dramor. Aeth ymlaen i ymgymhwyso fel cyfrifydd siartredig gyda chwmni PwC yng Nghaerdydd cyn ymuno â Bank One, sef cwmni cerdyn credyd o America oedd yn dechrau gweithio yn y DU.

Yn ystod ei hamser gyda’r banc, gweithiodd Elizabeth mewn nifer o uwch-swyddi o fewn Cyllid, Risg ac Adnoddau Dynol. Roedd hi hefyd yn rhan o brosiectau integreiddio ar ôl caffael a chydsoddi’r busnes cerdyn credyd.

Siân Morgan - Cyfarwyddwr Datblygu a Phartneriaethau

Siân Morgan
Siân Morgan

Dechreuodd Siân ei gyrfa fel ymgynghorydd rheoli i Arthur Andersen, cyn symud i faes strategaeth a phartneriaethau ar gyfer prif gwmnïau'r cyfryngau gan gynnwys AOL, BT a Telewest lle bu'n arwain busnes rhyngrwyd Blueyonder.

Yna symudodd i'r trydydd sector a bu'n Rheolwr Gyfarwyddwr Gweithrediadau Masnachol i Cheltenham Festivals cyn iddi caei ei phenodi’n Gyfarwyddwr Partneriaethau a Rhoddion Mawr yng Ngholeg Merched Cheltenham.

Cyn ymuno â Chanolfan Mileniwm Cymru, roedd Siân yn rhedeg ei chwmni ei hun yn cynghori busnesau ynghylch strategaeth twf ac mae'n aelod o Fwrdd y Cheltenham Trust. Magwyd Siân ym Mhenarth ac roedd yn aelod o'r National Youth Theatre (DU) a’r Schola Cantorum yn Rhydychen.