Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Platfform Perfformio yn cwmpasu cyfres o raglenni a phrosiectau sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau bywyd a lles pobl ifanc.

Mae hyn yn cynnwys hunan-gred a hunan-hyder, dyhead, sgiliau cydweithio a chyfathrebu, creadigrwydd a gwytnwch, drwy gymryd rhan yn y celfyddydau perfformio.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Cynhelir gweithdai wythnosol gyda'r nod o ddatblygu sgiliau bywyd wrth gael hwyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed sy'n gweithio tuag at eu perfformiadau eu hunain drwy fynychu gweithdai celfyddydau perfformio rheolaidd.

Mae ein grwpiau'n gweithio gydag ystod o ymarferwyr creadigol, gan gynnwys coreograffwyr, sgriptwyr a chynhyrchwyr, ac mae ganddynt gyfle cyffrous i weld cynyrchiadau proffesiynol ar waith.

Curtain Raiser

Mae digwyddiadau Codi'r Llen mewn partneriaeth â Re: Bourne yn dod â chynyrchiadau o safon fyd-eang ynghyd, gyda phobl ifanc sy'n llunio ac yn ymarfer eu dawnsfeydd eu hunain wedi'u hysbrydoli gan sioeau a choreograffwyr proffesiynol, yn arwain at y sioe broffesiynol.

Mae elfen llais Platfform Perfformio yn cefnogi pobl ifanc ac yn dod â grwpiau o genedlaethau gwahanol ynghyd drwy ganu a cherdd dafod.

Yn 2017/18, datblygodd pedwar grŵp eu hunaniaeth a'u llais eu hunain. Ffurfiwyd y grwpiau gan weithio gyda phartneriaid: Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Oasis Caerdydd, Touch Trust a Voices from Care, a berfformiodd i gynulleidfa enfawr ar noson agoriadol Gŵyl y Llais yn 2018.