Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gorsaf radio a arweinir gan bobl ifanc a rhaglen hyfforddi yw Radio Platfform, sydd â'r nod o roi llwyfan i bobl ifanc fagu hyder, canfod eu llais a mynegi eu barn am y materion sy'n bwysig iddyn nhw.

Mae'n cynnwys dwy brif elfen:

  • Cwrs achrededig chwech wythnos, mewn partneriaeth â Promo Cymru ac mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth y Tywysog, gaiff ei gynnal oddeutu bob deufis, sy'n diweddu â seremoni raddio.
  • Gorsaf radio a arweinir gan bobl ifanc gyda chymorth i bobl ifanc gynhyrchu a chyflwyno eu rhaglenni eu hunain sydd ar gael fel podlediadau.

Cymryd Rhan

Mae'r cwrs wedi'i anelu at bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, ond cynigir gweithdai hefyd mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid, a gellir eu diwygio i fodloni gofynion penodol grwpiau.

Hyd yn hyn, rydyn ni wedi gweithio gyda Menter Caerdydd, Uned Cyfeirio Disgyblion ACT, Girls Circle, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Ymddiriedolaeth y Tywysog, ac Uprising.

Hyfforddiant Ymarferol

Gall cyfranogwyr ddysgu am bob agwedd ar gynhyrchu radio, o gyflwyno, golygu a chynhyrchu, ynghyd â chreu cynnwys ynghylch mentrau eraill Canolfan Mileniwm Cymru, megis Mis Hanes Pobl Dduon, Cynhadledd Tessitura, Breakin' the Bay, Foli Fest, GŵylGrai a Gŵyl Boomtown.

Yn ystod Gŵyl y Llais 2018, sicrhaodd ein cyflwynwyr gyfweliadau gyda Billy Bragg, y grŵp rap benywaidd, Daughters of Reykjavik o Wlad yr Iâ, Tank and the Bangas, sef y grŵp cyffrous o New Orleans, a Charlotte Church.

Ers 2017, rydyn ni wedi hyfforddi dros 80 o bobl ifanc, ac mae dros 35 o bobl ifanc yn dal i fod yn rhan gweithgar o ddarparu sioeau radio.

Mae ein pobl ifanc hefyd wedi ffurfio perthnasau â gorsafoedd radio eraill ar draws gwledydd Prydain, gan gynnwys Radio Roundhouse, Radio Reprezent, Radio Cardiff a BBC Radio Wales. Mae DJ Bethan Elfyn yn gefnogwr brwd o fenter Radio Platfform.

Ehangu'r Platfform

Wrth i'r rhaglen ehangu, mae'r orsaf yn gwneud hefyd. Fel rhan o'n partneriaeth hir-dymor gyda Plant y Cymoedd, agorwyd ail stiwdio yn y Porth yn 2019, gan ganiatáu i bobl ifanc o'r cymoedd gael mynediad at Radio Platfform.

Rydyn ni wedi adnewyddu ein stiwdio wreiddiol yn gyfan gwbl, ac mae gennym ni offer gallwn ni ei gymryd allan i ysgolion, grwpiau a gwyliau.