Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel cynhyrchydd creadigol, rydyn ni’n credu mewn creu gwaith sydd â’r grym i ehangu ein bydoedd, sbarduno emosiynau, a thanio’r dychymyg.

Rydyn ni’n creu cynyrchiadau, gwyliau a digwyddiadau ein hunain, sy’n difyrru, yn ysgogi ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd, ac sydd â llais cryf wrth eu calon. Rydyn ni’n canolbwyntio ar greu profiadau gyda cherddoriaeth; theatr gerdd, dramâu a chaneuon, theatr gig neu stori lle mae’r sgôr yn ganolog i’r cynhyrchiad.

Rydyn ni’n cynhyrchu gwaith cyfoes sy’n hyrwyddo doniau o Gymru wrth adrodd straeon grymus drwy leisiau hen a newydd, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u tangynrychioli, ac yn dathlu Cymru yn ei holl amrywiaeth.

Rydyn ni wedi cydweithio gydag artistiaid Byddar ac artistiaid sy’n clywed, perfformwyr dwyieithog, cyfansoddwyr, cwmnïau theatr ac awduron lleol, ac artistiaid LHDTQ+ i greu math newydd o waith sy’n adrodd eu stori nhw, yn eu ffordd nhw.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi cryfhau ein rôl fel tŷ cynhyrchu gyda chnwd newydd o gynyrchiadau a wnaed yng Nghymru, i Gymru, wedi’u ysbrydoli gan Gymru, ar draws ein llwyfannau ni a llwyfannau ledled Prydain a’r tu hwnt.

Mae ein cynyrchiadau diweddaraf yn cynnwys...

Llais

Ein gŵyl gelfyddydol ryngwladol flynyddol sy’n arddangos popeth y gall y llais ei wneud, ac sy’n cyflwyno doniau anhygoel artistiaid o bedwar ban byd i’w chynulleidfa.

Ers i’r ŵyl ddechrau, mae wedi arddangos rhai o leisiau mwyaf adnabyddus y byd o’r sbectrwm cerddorol llawn, gan gynnwys: Patti Smith, Van Morrison, Femi Kuti, Laura Marling, Candi Staton, Elvis Costello, Hugh Masekela, Rufus Wainwright, Fatoumata Diawara, John Grant ac Angélique Kidjo. Darganfyddwych Fyw.

Anthem

Anthem yw ein cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru gyntaf yn 2022, wedi'i ysgrifennu a'i gyd-gyfansoddi gan Llinos Mai a'i gyfarwyddo gan Alice Eklund.

Wedi'i pherfformio yn Gymraeg, mae'r sioe yn addo comedi, caneuon bachog a ffrwydrad sgleiniog enfawr o hud.

Dod o hyd i docynnau
Grandmother's Closet

Antur gerddorol fywgraffiadol sy'n addo direidi a mashups, ffrogiau a divas, a digonedd o galon. Darganfyddwych Fyw. 

Yn dilyn rhediad yn y Ganolfan ym mis Ebrill lle gwerthwyd pob tocyn, caiff sioe gerdd un-person Luke Hereford, Grandmother’s Closet – cyd-gynhyrchiad â Chanolfan Mileniwm Cymru – ei pherfformio yn adeilad Summerhall.

The Boy With Two Hearts

Crewyd mewn cydweithrediad agos â Hamed a Hessam Amiri, dilynodd y stori wir anhygoel hon teulu'r Amiri wrth iddynt ffoi Affganistan i ddianc o'r Taliban, gyda'r cyflwr ar galon eu mab hynaf Hussein yn gosod pwysigrwydd ychwanegol ar eu taith.

"Thrilling, timely and heartfelt."

THE STAGE

Yn wreiddiol yn llyfr gan Hamed Amiri, mae'n adrodd hanes gwir teulu'r Amiri, a'u bywydau'n newid am byth wrth iddynt orfod ffoi o Affganistan yn 2000, a dod o hyd i loches o'r diwedd yng Nghaerdydd.

Yn dilyn tymor agoriadol yn 2021 pan werthwyd pob tocyn, mae The Boy with Two Hearts yn dychwelyd i Gaerdydd cyn teithio i'r National Theatre yn Llundain. Darganfyddwych Fyw.

The Beauty Parade

Mewn cywaith unigryw rhwng artistiaid byddar ac artistiaid sy’n clywed, roedd yn ymgorffori cerddoriaeth fyw, caneuon atgofus, deialog a iaith weledol, ac roedd yn gweithio’n gynhwysol rhwng diwylliannau Byddar ac sy’n clywed i roi dehongliad amlsynhwyraidd o’r stori wir anhygoel yma.

“Llwyddiant diamheuol… Mae’r ddrama’n rhan o ymdrech barhaus Canolfan Mileniwm Cymru i gyflwyno mwy o gynyrchiadau o Gymru i’w cynulleidfaoedd."

Wales Arts Review am The Beauty Parade

Cyd-gynhyrchwyd The Beauty Parade gyda’r gwneuthurwr theatr arloesol Kaite O’Reilly, ac roedd yn adrodd stori deimladwy y menywod arwrol a oedd yn ysbïwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Darganfyddwych fyw.

Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff)

Mae’r cabaret un-fenyw yma, sydd wedi’i chyd-gynhyrchu, ei hysgrifennu a’i pherfformio gan yr awdur a’r perfformiwr dwyieithog Carys Eleri, wedi cael adolygiadau ardderchog, wedi ennill gwobr am y Cabaret Gorau yng Ngŵyl Ymylon Adelaide, ac wedi teithio Cymru – yn Gymraeg ac yn Saesneg – gyda chanmoliaeth fawr. Darganfyddwych Fyw.

The Mirror Crack'd

Dyma addasiad o waith Agatha Christie gan Rachel Wagstaff a aeth ar daith a welwyd gan fwy na 28,000 o bobl, gan gynnwys pythefnos yn Theatr Newydd Caerdydd, lle curodd y record am werthiannau drama ar y safle yna.

Fe gynhyrchwyd a pherfformiwyd fersiwn o’r ddrama hefyd ym Mumbai, India. Cyd-gynhyrchiad gyda Wiltshire Creative oedd hwn. Darganfyddwych fyw.

Cynyrchiadau’r gorffennol: RED / Dinas yr Annisgwyl Roald Dahl / Man to Man / The Last Mermaid / Land of Our Fathers / La Voix Humaine / Only the Brave / Sioe Gerdd Tiger Bay / Double Vision / Highway One

Cefnogir ein cynyrchiadau ar gyfer 2021 gan Gronfa Ddiwylliant Garfield Weston, Bob a Lindsay Clark, Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council a Llywodraeth Cymru.

Tiger Bay Y Sioe Gerdd

Dociau Caerdydd ar droad yr ugeinfed ganrif, lle mae tlodi enbyd ochr yn ochr â chyfoeth eithriadol a’r diwydiant glo sy'n teyrnasu.

The Mirror Crack'd

Ein drama wefreiddiol newydd yn seiliedig ar y clasur o nofel ddirgel Miss Marple gan Agatha Christie, The Mirror Crack'd from Side to Side.

Dinas yr Annisgwyl

Strafagansa byw ansbaridigaethus drwy strydoedd Caerdydd i ddathlu bywyd a gwaith Roald Dahl.

Llais

Mae gŵyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd yn dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd am gerddoriaeth fyw anhygoel, perfformiadau ysgogol a sgyrsiau ysbrydoledig.

Only the Brave

Sioe gerdd am laniadau D-Day, straeon y dynion a'r menywod a'u dewrder yn wyneb yr Ail Ryfel Byd.

Man to Man

Ein cynhyrchiad mewnol cyntaf, gyda fersiwn newydd o ddrama Manfred Karge am oroesiad un fenyw yn yr Almaen Natsiaidd

Tom Mumford as the Centaur

Highway One

Co-production with August 012 about a surreal journey to Delphi with a grieving woman, mythical Centaur, Italian film-maker and a mystic.

Lovecraft

Cer i grafu...sori ...garu!

Sioe wyddoniaeth, comedi, cerddoriaeth un ddynes Carys Eleri am gymhlethdodau cariad.

RED

RED oedd ein sioe Nadolig ar gyfer 2019 a berfformiwyd yn ein Stiwdio Weston. Roedd hi’n gyd-gynhyrchiad gyda’r cwmni arobryn Likely Story ...

The Beauty Parade

The Beauty Parade

Wedi’i gyd-gynhyrchu â’r gwneuthurwr theatr arloesol, Kaite O’Reilly, cyflwynodd The Beauty Parade stori ryfeddol ysbiwyr benywaidd, arwrol yr Ail Ryfel Byd.

Cate Le Bon

Gŵyl 2021

Daeth pedair o hoff wyliau Cymru – Gŵyl y Llais, FOCUS Wales, Lleisiau Eraill Aberteifi a Gŵyl Gomedi Aberystwyth – ynghyd yn ystod y cyfnod clo i greu Gŵyl 2021.

Night photography with a long exposure by Dee Bryan

Lleisiau Dros Newid

Roedd Lleisiau dros Newid yn arddangosfa amlgyfrwng dan arweiniad y gymuned a oedd yn dal bywydau, gobeithion a breuddwydion ein cynulleidfaoedd a’n cymunedau.

The Boy With Two Hearts

The Boy With Two Hearts

O Affganistan i Gymru, datgelodd y stori wir hon y dewrder a'r ddynoliaeth sydd y tu ôl i stori bob ffoadur.

Ripples of Kindness

Stori o frawdoliaeth, cariad a phositifrwydd, crëwyd y profiad VR cymydol hwn i gyd-fynd â The Boy With Two Hearts.