Rydyn ni’n dod â chynyrchiadau theatraidd mawr eu clod ac artistiaid rhyngwladol i Gymru, yn ogystal â chynhyrchu profiadau disglair sydd â gwreiddiau dyfnion yn ein diwylliant cenedlaethol.

Yn ogystal â churadu a chyflwyno'r gwaith teithiol gorau, rydyn ni’n creu ein cynyrchiadau, gwyliau a digwyddiadau ein hunain i ddiddanu, ysbarduno ac ysbrydoli ein cynulleidfa yng Nghymru a thramor.

Ein Gweledigaeth

Drwy ein rhaglen artistig rydyn ni’n bwriadu cyfrannu at ddiwylliant Cymreig ym mhob ffordd bosib, meithrin talent o Gymru mewn amryw o sgiliau yn gysylltiedig â’r celfyddydau a rhoi llwyfan i’n hartistiaid cenedlaethol ymateb yn greadigol i’w profiadau o ddiwylliant cyfoes.

Fel cenedl ddwyieithog rydyn ni’n dathlu a chefnogi artistiaid Cymraeg eu hiaith drwy gyflwyno a chynhyrchu perfformiadau’n ddwyieithog.

Caiff ein rhaglen ei llywio gan ddychymyg ac ysbrydoliaeth yr artistiaid sy’n cydweithio gyda ni, dan arweiniad a chyfarwyddyd ein tîm artistig.

Rydyn ni eisiau creu gwaith arloesol sy’n diffinio diwylliant ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd oherwydd mae gennym ni ffydd yng ngallu trawsnewidiol y celfyddydau i newid bywydau. 

Er mwyn gwneud hyn mae angen i ni fentro, meithrin talent amhrofedig, arloesi partneriaethau newydd a gwrando ar ein greddf artistig.

Y Rhaglen

  • Creu cynyrchiadau theatr difyr sy’n deffro’r meddwl: Roedd Man to Man, ein cynhyrchiad mewnol cyntaf yn 2015, yn ail-ddychmygu drama Manfred Karge am oroesiad un fenyw yn yr Almaen Natsiaidd; yn 2016 roedd Only The Brave, sef sioe gerdd yn adrodd straeon menywod a dynion a’u haberthau rhyfeddol yn ystod yr Ail Ryfel Byd; teithiodd première Ewropeaidd A Mirror Crack’d gan Agatha Christie y Deyrnas Unedig yn 2019.
  • Creu gwaith gwreiddiol sy’n dangos talent Gymreig i deithio’r byd yn adrodd straeon Cymreig; Tiger Bay Y Sioe Gerdd a pherfforiwyd am y tro cyntaf yn 2017, stori anhygoel am dlodi, anghyfiawnder a chwyldro yn Nhrebiwt yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Bu 24,000 o bobl yn y gynulleidfa i’w fwynhau.
  • Curadu tymhorau o theatr a pherfformio amrywiol ac uchel eu clod sy’n herio cynulleidfaoedd, gan daflu golau ar y gorau oll mewn talent Gymreig a chenedlaethol – gan gynnwys Fleabag gan Soho Theatre a Drywhite, a chynyrchiadau gan National Theatre Wales a’r cwmni theatr iaith Gymraeg, Neontopia.
  • Datblygu artistiaid lleol – ymarferwyr, cyfarwyddwyr, ysgrifenwyr ac actorion theatr – er mwyn archwilio syniadau, creu lle i ymarfer, rhoi tro ar syniadau, cwrdd â phobl broffesiynol y diwydiant a chreu cynyrchiadau newydd fel Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) gan Carys Eleri a lansiwyd yng Ngŵyl y Llais 2018 cyn mynd i Edinburgh Fringe Festival.
  • Curadu a chynhyrchu gŵyl celfyddydau ryngwladol Caerdydd, Gŵyl y Llais, sy’n dathlu lleisiau lleol a rhyngwladol drwy raglen o berfformiadau disglair, comisiynau un-tro, gigs agos ati, sgyrsiau a theatr newydd.
  • Sicrhau bod ein rhaglen yn agored i gymaint o bobl â phosib drwy docynnau fforddiadwy, digwyddiadau am ddim, defnydd o lwyfannau digidol i gyrraedd cynulleidfaoedd ledled Cymru a galluogi pobl anabl i fwynhau ein rhaglen drwy ddarparu perfformiadau ymlaciedig, sain ddisgrifiad, cyfieithiad BSL a chapsiynau.
  • Curadu ein gwagleoedd cyhoeddus a chynhyrchu digwyddiadau byw ar raddfa fawr o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol fel City of the Unexpected sy’n dathlu’r awdur o Gaerdydd, Roald Dahl, er mwyn cyfoethogi bywyd diwylliannol Bae Caerdydd, prif ddinas Cymru a’r genedl.

The Beauty Parade

Sabotwyr a llofruddion distaw tu ôl i linell y gelyn