Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gŵyl gelfyddydau ryngwladol Caerdydd yw Gŵyl y Llais, sy'n dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd dros bedwar diwrnod o gerddoriaeth fyw anhygoel, perfformiadau ysgogol a sgyrsiau ysbrydoledig.

Mae ein gŵyl gelfyddydol ryngwladol yn dychwelyd o 29 Hydref tan 1 Tachwedd 2020 am bedwar diwrnod o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau anhygoel. Byddwn ni'n croesawu Cate Le Bon fel perfformwraig a churadur gwadd ar gyfer rhan o'r ŵyl i gyflwyno ei detholiad eclectig ei hun o leisiau o bedwar ban byd.

Dyma fydd y trydydd tro i'r ŵyl gael ei chynnal, a bydd yn ŵyl flynyddol o hyn ymlaen. Byddwn ni'n cyflwyno bandiau garddwrn yn 2020 a fydd yn caniatáu i fynychwyr brofi sawl gofod perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Portland House, sydd ychydig funudau oddi wrth ei gilydd.

Ynglŷn â Gŵyl y Llais 2020

Gwyliau Blaenorol

Yn 2016 cynhyrchodd Canolfan Mileniwm Cymru ei ŵyl gyntaf, yn dathlu’r hyn sy’n neud Cymru’n enwog – llais a chân. Roedd y digwyddiad deg diwrnod hwn yn hynod o uchelgeisiol gan ei fod yn cynnwys dros 100 perfformiad ledled y ddinas.

Y bwriad oedd llenwi Caerdydd â thalentau anhygoel cantorion a pherfformwyr o bedwar ban byd. Yn cynnwys artistiaid fel John Cale, Van Morrison, Bryn Terfel a Laura Mvula, roedd Gŵyl y Llais yn llwyddiant ysgubol – gan ddod â chynulleidfaoedd newydd i’r Ganolfan a chroesawu ymwelwyr i Gaerdydd.

Roedd yr ail Ŵyl y Llais yn 2018 yn dathlu ysfa am antur ac ehangodd ei gorwelion y tu hwnt i’r Ganolfan gyda digwyddiadau ar draws y ddinas.

Gan ddechrau’r cyfan gyda chywaith torfol i nodi canmlwyddiant ers i fenywod gael yr hawl i bleidleisio, daeth miloedd o bobl at ei gilydd ar strydoedd Caerdydd ar gyfer 'Processions'.

Roedd artistiaid byd-enwog yn rhan o’r ŵyl gyda Laura Veirs, Patti Smith a Passenger yn hawlio’r ddinas a sioeau’n rhychwantu bob ffurf ar gelfyddyd. Gan groesawu’r syniad o ŵyl yn y ddinas, crëwyd canolbwynt, gyda Chanolfan Mileniwm Cymru wrth galon y cyfan.

Mae’r ŵyl yn esblygu bob blwyddyn, heb ddilyn un steil cerddorol na ffurf ar gelfyddyd benodol, caiff ei llywio gan yr hyn sy’n tanio’n brwdfrydedd a chyffroi ein cynulleidfaoedd.

Bachwch docynnau