Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Arddangosfa aml-gyfrwng dan arweiniad y gymuned yw Lleisiau Dros Newid, sy’n cyfleu bywydau, gobeithion a breuddwydion ein cynulleidfaoedd a’n cymunedau ar adeg unigryw a hanesyddol.

Rhannu ein hadeilad gyda chynulleidfaoedd, cymunedau ac artistiaid – dyma sy'n gwneud Canolfan Mileniwm Cymru yn lle hudol – lle mae cyfle i bawb fwynhau a thanio'u dychymyg.

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf ym mis Mai 2020, wrth i bawb wynebu cyfnod o ddatgysylltiad, fe ofynnon ni i’n cynulleidfa gysylltu drwy greu, ac i ledu eu dychymyg a rhannu eu gobeithion ar gyfer y celfyddydau, eu bywydau a’r byd yn y dyfodol.

Fe wnaeth ein cynulleidfaoedd ymateb gyda chyfoeth o gelfyddyd – o gerddoriaeth i weu, dawnsio, y gair llafar, ffilm, ffotograffiaeth a llawer mwy. Ein bwriad yw arddangos y gwaith yma ledled ein hadeilad gyda gwaith celf cymunedol enfawr ar ffurf coeden wedi’i chrosio yn ganolbwynt i’r cyfan.

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno’r arddangosfa o haf 2021 ymlaen, ac yn rhagweld y bydd pobl yn ei gweld drwy ymuno â grwpiau bychain a gaiff eu tywys o amgylch yr adeilad. Bydd yr arddangosfa o bosib i’w gweld ar dri llawr ein hadeilad, ac mewn amryw o wahanol leoedd.

Os hoffech chi gymryd rhan, yna e-bostiwch eich gwaith neu anfonwch ddolen i ni lawrlwytho’ch gwaith at community@wmc.org.uk.

Ac, os fyddwch yn rhannu’ch gwaith ar gyfryngau cymdeithasol, cofiwch dagio ni – @the_centre neu  @YGanolfan ar Twitter a @thecentre_yganolfan ar Instagram.