Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Seiliwyd The Boy With Two Hearts ar y llyfr gan Hamed Amiri, a gafodd ei addasu i'r llwyfan gan Phil Porter mewn cydweithrediad â Hamed a Hessam Amiri. Perfformiwyd ef yn ein Stiwdio Weston ym mis Hydref 2021.

Yn 2000, bu teulu'r Amiri yn ffoi o Affganistan ar ôl wynebu erledigaeth gan y Taliban, gyda'r cyflwr ar galon eu mab hynaf Hussein sy'n bygwth ei fywyd yn gosod pwysigrwydd ychwanegol ar eu taith.

Mae eu stori wir yn un o obaith, o Affganistan i Gymru. Datgelodd y dewrder a'r ddynoliaeth sydd y tu ôl i stori bob ffoadur, gan ddangos y gall gobaith a theimlad o gartref fodoli yn y lleoedd mwyaf annisgwyl.

Ar gyfer ein cynhyrchiad cyntaf ar ôl ail-agor yn 2021 a'r stori ffoadur Cymreig gyntaf ar lwyfan, roedden ni wrth ein boddau i werthu allan nifer o sioeau a derbyn adolygiadau ffafriol iawn. Cwrdd â'r cast.

Creom hefyd brofiad VR ymdrochol i gydfynd â'r cynhyrchiad ar y cyd â Hamed a Hessam Amiri er anrhydedd i fywyd anhygoel eu brawd.

Gwahoddodd Ripples of Kindness grwpiau bach i sofra'r teulu i rannu'r effaith bositif a gafodd Hussein ar bawb o'i gwmpas, o Affganistan i Gymru.