Wedi’i chynhyrchu ar y cyd â Wiltshire Creative, mae ein drama wefreiddiol newydd yn seiliedig ar y clasur o nofel ddirgel Miss Marple gan Agatha Christie, The Mirror Crack'd from Side to Side.

LLEOLIADAU A DYDDIADAU’R DAITH

Bydd première Ewropeaidd The Mirror Crack’d yn Salisbury Playhouse ar 15 Chwefror 2019 cyn teithio i Ddulyn, Caergrawnt a Chaerdydd.

Salisbury Playhouse, 15 Chwefror - 9 Mawrth, 2019.

Archebwch tocynnau

The Gaiety Theatre, Dulyn, 12 - 16 Mawrth, 2019.

Archebwch tocynnau

Cambridge Arts Theatre, 19 - 23 Mawrth, 2019.

Archebwch tocynnau

New Theatre, Caerdydd, 26 Mawrth - 6 Ebrill, 2019.

Archebwch tocynnau

Dyma’r tro cyntaf i’r nofel boblogaidd yma gan Agatha Christie gael ei haddasu i’r llwyfan yn Saesneg.

Mae ŵyr Christie, Mathew Pritchard, sydd bellach yn byw yng Ngogledd Cymru, wedi ein hannog i fod yn ddewr ac yn fentrus wrth addasu’r ddrama gyfoethog, seicolegol yma.

Dyma ddrama newydd ysgogol sy’n trafod sut rydyn ni’n camliwio ein hatgofion a gwirioneddau, i guddio’r tywyllwch oddi mewn. Mewn byd sy’n newid o hyd, mae pawb yn gwarchod cyfrinach neu ddwy, hyd yn oed Miss Marple.

CRYNODEB

Ar ôl ffair haf a pharti coctels sy’n gorffen gyda llofruddiaeth, mae Prif Arolygydd Craddock yn ymweld â Miss Marple – ei ffrind a’i gystadleuwraig – sy’n gaeth i’r tŷ ar ôl damwain.

Wedi’i osod ym 1962, mae’r dirgelwch yn canolbwyntio ar hen seren ffilm o Hollywood sydd wrthi’n serennu yn ei ffilm ddiweddaraf.

Pam y diflannodd hi o’r byd ffilmiau; pam ydy hi wedi symud i hen blas mewn pentref tawel yng nghefn gwlad Lloegr a pwy fyddai eisiau ei lladd hi?

Mae’r stori dditectif draddodiadol yma wedi’i hail-ddychmygu i ganolbwyntio ar ‘pam’ yn ogystal â ‘pwy’.

Gan ail-chwarae ac ail-holi digwyddiadau o nifer o safbwyntiau, mae’r llwyfannu annisgwyl yn ymchwilio sut rydyn ni’n ceisio llunio ein hatgofion ond yn y pendraw yn cael ein llunio ganddyn nhw.

Y CAST

Chwaraeir y cymeriad eiconig, Miss Marple gan Susie Blake, sy’n adnabyddus am ei rhannau teledu yn Mrs Brown’s Boys, Coronation Street a Victoria Wood As Seen on TV yn ogystal â nifer o gredydau llwyfan.

"I’ve been waiting for an opportunity to play a role like this my whole career. I loved watching the great Margaret Rutherford as Miss Marple and always wanted to be her when I was growing up."

Susie Blake

Bydd Simon Shepherd yn camu i ’sgidiau’r Prif Arolygydd, Dermot Craddock. Yn fwyaf adnabyddus am chwarae rhan Dr. Will Preston yng nghyfres boblogaidd ITV Peak Practice, mae Simon hefyd wedi ymddangos mewn addasiad teledu Miss Marple.

Bydd Colin R Campbell, Joe Dixon, Suzanna Hamilton, Julia Hills, Katherine Manners, Katie Matsell, Davina Moon, Huw Parmenter a Gillian Saker hefyd yn ymuno â’r cast.

Y TÎM CREADIGOL

Addaswyd y stori ddirgel eiconig i’r llwyfan gan yr awdur, Rachel Wagstaff. Dyma’r ail waith i ni weithio gyda Rachel yn y Ganolfan ar ôl ein cynhyrchiad cerddorol cyntaf erioed, Only the Brave.

Fe’i cyfarwyddwyd gan Melly Still, sy’n adnabyddus am ei gwaith gyda chwmnïau byd-enwog fel y National Theatre, Glyndebourne Festival Opera a’r Royal Shakespeare Company a gyda ni ar Tiger Bay the Musical.

Mae’r tîm creadigol hefyd yn cynnwys y dylunydd set Richard Kent, a weithiodd ar ein cynhyrchiad o Man to Man, a’r dylunydd gwisgoedd sydd wedi ennill Gwobr Emmy, Dinah Collin. Cynhyrchwyd y ddrama gan ein Cynhyrchydd Gweithredol, Pádraig Cusack.

ORIEL DIWRNOD CYNTAF YR YMARFERION