Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ymunwch â’r tîm a chyfrannwch at ganolfan gelfyddydau fwyaf Cymru. Ein pobl sy’n dod â’r adeilad yn fyw.

Rydym yn creu pob math o waith, ac am i bob math o bobl weithio gyda ni. Byddem ni wrth ein boddau petaech yn ystyried yr ystod eang o yrfaoedd, lleoliadau gwaith, interniaethau a phrentisiaethau gwych sydd ar gael gyda ni.

Mae nifer o lwybrau’n arwain at weithio i Ganolfan Mileniwm Cymru. O geisiadau sy’n cuddio’ch enw a’ch cyfeiriad, i hysbysebu mewn lleoedd anarferol.

O hyfforddiant cyn gwneud cais ar gyfer grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli, i raglenni mentora. Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn darganfod eich llwybr chi ac yn ymuno â ni.