Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Yn ogystal â chynnig lle gwych i weithio, rydyn ni’n cynnig ystod eang o fuddion i’n staff.

EICH AMSER BANT

Person yn arnofio yn y môr
DARGANFYDDWCH FWY
 • Gwyliau: 25 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal ag wyth diwrnod o wyliau banc y flwyddyn.
 • Gwyliau ychwanegol am wasanaeth maith.
 • Polisi prynu a gwerthu gwyliau blynyddol, gyda’r opsiwn i brynu neu werthu hyd at bum diwrnod o wyliau blynyddol fesul blwyddyn.
 • Tâl salwch cwmni uwch.

EICH IECHYD A LLES

Rhywun yn myfyrio yn yr heulwen braf, gan Prasanth Inturi.
DARGANFYDDWCH FWY 
 • Gofal llygaid ar gyfer defnyddwyr DSE (Cyfarpar Sgrîn Arddangos).
 • Rhaglen gymorth i staff gyda gwasanaeth llinell ffôn 24-awr i chi ac i deulu agos, gyda mynediad at hyd at wyth sesiwn cwnsela.
 • Llinell gymorth theatr gyda gwasanaeth cymorth 24-awr.
 • Cyfle i ymgeisio ar gyfer tocynnau theatr am ddim.
 • Rheseli beiciau diogel ar y safle.
 • Clwb - ein clwb cymdeithasol, sy’n trefnu gweithgareddau cymdeithasol, megis teithiau cerdded arfordirol a phartïon haf a Nadolig.
 • Cefnogaeth iechyd galwedigaethol pan fydd angen.
 • Gweithgareddau wythnos lles, megis tylino, ioga, ymwybyddiaeth ofalgar a sesiynau crefft.
 • Ystafell Werdd – ardal dawelach i staff fwyta cinio, gwylio teledu, chwarae gemau a chymdeithasu gyda chydweithwyr tu hwnt i’r swyddfa.

EICH DATBLYGIAD PROFFESIYNOL

DARGANFYDDWCH FWY
 • Hyfforddiant mewnol ac allanol.
 • Cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad.
 • Cymorth mentora ar gael.
 • Secondiadau i ddatblygu’ch sgiliau mewn ardaloedd eraill.
 • Prentisiaethau ar gyfer unrhyw un sydd dros 16 oed.
 • Cymwysterau proffesiynol drwy ein polisi cymorth dysgu.
 • Gwersi Cymraeg am ddim ar gyfer bob lefel.

EICH CYDBWYSEDD GWAITH/BYWYD

DARGANFYDDWCH FWY
 • Tâl mamolaeth a mabwysiadu uwch. 
 • Rydym yn deall pwysigrwydd cydbwysedd bywyd a gwaith ac mae gennym bolisi 35 awr yr wythnos ac oriau hyblyg er mwyn annog y diwylliant yma.

EICH ARIAN

DARGANFYDDWCH FWY
 • Cynllun pensiwn hael.
 • Yswiriant bywyd – hyd at 4 x eich tâl blynyddol.
 • Parcio am bris gostyngedig – £5 am barcio drwy’r dydd ym maes parcio Q-Park.
 • Gostyngiad o 20% ar fwyd a diod yn ein bwytai a chaffis.
 • Cynigion tocynnau staff ar gael ar sioeau.