Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
 1. 10 sioe orau i'w gweld yn 2022

  Mae 'na lwyth o sioeau anhygoel ar y gweill, ac mae 'na sedd yn aros amdanoch. Dyma ein hoff 10 sioe ar gyfer 2022!

  Gwen 28 Ionawr, 2022

 2. Molly Palmer

  Radio Plattform yn y Porth

  Rydyn ni'n cynnal dwy orsaf radio dan arweiniad ieuenctid. Dyma gydlynydd yr orsaf Molly Palmer ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn y Factory yn y Porth.

  Iau 27 Ionawr, 2022

 3. Cynyrchiadau a pherfformiadau wedi'u haildrefnu

  Gwelwch yr holl fanylion diweddaraf ar gyfer cynyrchiadau a pherfformiadau sydd wedi'u heffeithio gan bandemig y Coronafeirws.

  Sad 1 Ionawr, 2022

 4. Cau oherwydd Coronafeirws: Rhagfyr 2021

  Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru, mae'n ddrwg gennym fod pob perfformiad o'n sioeau wedi'u canslo o 26 Rhagfyr hyd o leiaf 15 Ionawr 2022.

  Mer 22 Rhagfyr, 2021

 5. Drag queen Polly Amourous pretending to eat a copy of Charles Dickens' A Christmas Carol

  Drwg a da! Cwrdd â chwmni XXXmas Carol

  Rydyn ni wedi ymuno â Big Loop Theatre Company i ddod ag ‘anti-panto’ fwyaf di-drefn Caerdydd erioed i chi!

  Mer 8 Rhagfyr, 2021

 6. Samantha Womack as The White Witch

  Pethau i'w gwneud gyda'r teulu y Nadolig hwn

  Gyda sioeau a phrofiadau ar gyfer pob oedran y tymor hwn, dewch i wneud atgofion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

  Mer 1 Rhagfyr, 2021

 7. Christmas presents

  Rhowch anrheg y theatr y Nadolig hwn

  Mae ein hosanau'n llawn dop gydag anrhegion theatrig anhygoel ar gyfer eich anwyliaid eleni.

  Sul 28 Tachwedd, 2021

 8. Diwali dancers

  Dathliadau Diwali 2021

  Gwyliwch fideo sy'n cynnwys uchafbwyntiau dathliadau Diwali eleni, pan gafodd ein Glanfa ei lenwi gyda cherddoriaeth a diwylliant Hindostaidd am ychydig o oriau.

  Llun 22 Tachwedd, 2021

 9. Uchafbwyntiau Gŵyl y Llais 2021

  Cymerwch olwg ar uchafbwyntiau Gŵyl y Llais eleni gan gynnwys Hot Chip, Arab Strap, Ghostpoet, Brian Eno a mwy...

  Llun 15 Tachwedd, 2021

 10. Ymyriadau Pwerus: Adlewyrchu ar y daith

  Gweithdai creadigol, Covid a digonedd o heriau. Dyma'r artist Bethan Marlow yn adlewyrchu ar ei thaith tair blynedd i gyflawni'r comisiwn arbennig hwn dan arweiniad pobl ifanc.

  Iau 4 Tachwedd, 2021

 11. Diwali artwork

  Dathlwch Diwali gyda ni

  Gwelwch fwy am ddathliadau Diwali eleni a'n digwyddiad teulu am ddim ddydd Gwener 12 Tachwedd 2021.

  Mer 3 Tachwedd, 2021

 12. Ystafell wisgo cefn llwyfan gyda drychau

  Galwad castio agored: Ymunwch â'n cynhyrchiad newydd

  Rydyn ni'n edrych am berfformwyr i fod yn rhan o'n cynhyrchiad gwreiddiol nesaf, i'w lwyfannu yn ein Stiwdio Weston yng Ngwanwyn 2022.

  Llun 1 Tachwedd, 2021

 13. Pencil Breakers

  Darnau gwreiddiol o ysgrifen gan leisiau cwiar, anabl ac actifydd i ddarllen a gwrando arnynt.

  Mer 20 Hydref, 2021

 14. Pobl yn gorymdeithio â llusernau papur drwy gyntedd Canolfan Mileniwm Cymru

  Gorymdaith Lusernau Gymunedol 2021

  Dewch i ymuno â'r gorymdaith lusernau flynyddol a gweithdai addurno llusernau dros yr hanner tymor

  Maw 19 Hydref, 2021

 15. Mis Hanes Pobl Dduon 2021

  Ymunwch â'n gweithdai a'n perfformiadau i nodi Mis Hanes Pobl Dduon eleni.

  Maw 12 Hydref, 2021

 16. Pedwar actor yn dal actor arall yn yr awyr ar ei ochr

  Yn ymarfer: The Boy With Two Hearts

  Mae ymarferion wedi dechrau ar gyfer ein cynhyrchiad gyntaf a wnaed yng Nghymru ers i ni ail-agor ein drysau.

  Gwen 17 Medi, 2021

 17. Taith Immersive Arcade - sesiynau galw heibio

  Dewch i brofi rhai o'r esiamplau gorau o brofiadau realiti rhithwir a 360° a grewyd yn y DU dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

  Gwen 10 Medi, 2021

 18. Delweddau'r Carnifal

  Efallai bod bwrlwm Carnifal Trebiwt wedi llonyddu am flwyddyn arall, ond dydyn ni heb orffen eto...

  Iau 9 Medi, 2021

 19. 3, 2, 1....Ni ar agor!

  Mae'n wych bod nôl, yn llenwi ein theatr gyda phobl ac awyrgylch unwaith eto, ac mae 'na ddigonedd o newyddion cyffrous i rannu gyda chi!

  Iau 9 Medi, 2021

 20. Aelodau o gast The Boy With Two Hearts yn ymarfer: Dana Haqjoo, Farshid Rokey, Ahmad Sakhi, Géhane Strehler, Shamail Ali

  Cwrdd â'r Cast: The Boy With Two Hearts

  Dewch i gwrdd â chast premiere byd ein haddasiad llwyfan o The Boy With Two Hearts – stori o obaith, o Affganistan i Gymru.

  Mer 8 Medi, 2021

 21. The band Hot Chip

  Rhestr Artistiaid Gŵyl y Llais 2021 – Hot Chip, Max Richter, Biig Piig + mwy

  Rydym yn gyffrous iawn heddiw wrth allu cyhoeddi ein rhestr artistiaid ar gyfer Gŵyl y Llais 2021, sy'n cynnwys 20 act o Gymru ac ar draws y byd

  Maw 7 Medi, 2021

 22. David a Philippa Seligman

  Cofio David Seligman

  Roeddem yn drist i glywed am farwolaeth ffrind mawr i'r Ganolfan.

  Iau 26 Awst, 2021

 23. Carnifal Trebiwt 2021

  Mae penwythnos y Carnifal yn dod! Ac mae ‘na ddigonedd yn digwydd tu fas i'r Ganolfan, felly dewch lawr ar 29-30 Awst am hwyl, diwylliant a cherddoriaeth gymunedol.

  Mer 25 Awst, 2021

 24. Tumi Williams yn sefyll tu fewn i Ganolfan Mileniwm Cymru

  Cyflwyno Tumi Williams

  Rydym yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well. Dewch i gyfarfod Tumi...

  Iau 19 Awst, 2021

 25. Cyflwyno Jo Fong

  Rydym yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well. Dewch i gyfarfod Jo...

  Iau 12 Awst, 2021

 26. Crowd watching music

  Cyhoeddi dyddiadau Gŵyl y Llais 2021

  Rydym ni nôl ar 4 - 7 November 2021 am bedwar diwrnod o gerddoriaeth byw anhygoel, perfformiadau i ysgogi meddwl, a sgyrsiau ysbrydoledig.

  Maw 3 Awst, 2021

 27. Carnival costumes

  Gweithdai creu gwisgoedd carnifal

  Ymunwch â ni y mis Awst hwn ar gyfer gweithdai creu gwisgoedd ar gyfer Carnifal Trebiwt 2021, dan arweiniad artistiaid ac am ddim.

  Maw 3 Awst, 2021

 28. a group of young people stood on a stage looking up

  Cyflwyno’r Criw Ieuenctid

  Dewch i gyfarfod ein Cydweithfa Ieuenctid - bydd naw o bobl ifanc yn helpu ni i lywio sawl agwedd o ein sefydliad, i sicrhau ein bod yn ofod cynhwysol i bawb.

  Gwen 23 Gorffennaf, 2021

 29. art work by Ludo Natatorium

  ARDDANGOSFA EICH LLAIS: TU ÔL I’R LLEN

  Brad Caleb Lee, curadur yr arddangosfa, sy’n codi’r llen ar ein harddangosfa gymunedol ddiweddaraf sy’n agor ar 22 Gorffennaf 2021.

  Iau 22 Gorffennaf, 2021

 30. Gwên o Haf Caerdydd

  Mae gennym ni lwyth o weithgareddau cyffrous ar y gweill ar gyfer y teulu cyfan ym Mae Caerdydd, ac mae'r rhan fwyaf am ddim

  Mer 30 Mehefin, 2021

 31. Cyflwyno Ruslan Pilyarov

  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well, drwy sesiwn holi ac ateb gyda phob un. Yr wythnos hon, dewch i gyfarfod Ruslan...

  Maw 22 Mehefin, 2021

 32. Cyflwyno Tafsila Khan

  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well, drwy sesiwn holi ac ateb gyda phob un. Yr wythnos hon, dewch i gyfarfod Tafsila...

  Maw 15 Mehefin, 2021

 33. Cyflwyno Nerida Bradley

  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well, drwy sesiwn holi ac ateb gyda phob un. Yr wythnos hon, dewch i gyfarfod Nerida...

  Mer 9 Mehefin, 2021

 34. Group shot of our Creative Associates sitting down smiling

  Cyflwyno ein Cymdeithion Creadigol

  Mae’n bleser gennym gyflwyno ein carfan gyntaf o Gymdeithion Creadigol.

  Mer 26 Mai, 2021

 35. Paratoi i ailagor

  O’r diwedd rydyn ni’n paratoi i ailagor Canolfan Mileniwm Cymru yn raddol.

  Iau 20 Mai, 2021

 36. Tu ôl i ddrysau caeedig – Ebrill 2021

  Gyda’r haf ar y gorwel, mae mis Ebrill wedi bod yn fis prysur arall. Darllenwch y newyddion diweddaraf am ein sioeau a llawer mwy.

  Mer 5 Mai, 2021

 37. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - Mawrth 2021

  O wyliau digidol i ffrydio byw a llawer mwy. Dyma gipolwg o'r hyn a wnaethon ni ym mis Mawrth.

  Maw 30 Mawrth, 2021

 38. Wales Millennium Centre at sunset

  ADMIRAL YW EIN CEFNOGWR CORFFORAETHOL DIWEDDARAF

  Mae’n bleser gen i gyhoeddi bod Admiral yn ymuno â ni fel cefnogwr corfforaethol.

  Mer 17 Mawrth, 2021

 39. REUEL ELIJAH

  TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG – CHWEFROR 2021

  Cymerwch gipolwg ar yr hyn a wnaethon yn ystod mis Chwefror 2021...

  Mer 10 Mawrth, 2021

 40. Pedair gŵyl Gymreig, dau ddiwrnod, un rhestr o artistiaid gwych

  Mae pedair o hoff wyliau Cymru wedi dod ynghyd yn ystod y cyfnod clo i greu Gŵyl 2021; gŵyl ar-lein am ddim yn llawn dop â cherddoriaeth a chomedi cofiadwy, sy’n cofleidio amrywiaeth a sgwrs.

  Maw 9 Chwefror, 2021

 41. Tu ôl i ddrysau caeedig - Ionawr 2021

  Dyma gipolwg o’r hyn a wnaethon y tu ôl i ddrysau caeedig ym mis Ionawr...

  Iau 4 Chwefror, 2021

 42. DATHLU EIN GRANT ELUSENNOL MWYAF ERS EIN HAGORIAD

  Mae mis Chwefror wedi cychwyn gyda newyddion ardderchog. Rydyn ni wedi derbyn gwobr o £823,000 gan Sefydliad Garfield Weston, rhan o Gronfa Ddiwylliant Weston.

  Mer 3 Chwefror, 2021

 43. Dysgu drwy brofiadau: Hyfforddiant Radio Platfform

  Dyma Edward Lee, Swyddog Maes a Hyfforddiant Radio Platfform yn trafod ein cyrsiau pum wythnos am ddim newydd sy'n cychwyn ar-lein ym mis Chwefror.

  Gwen 29 Ionawr, 2021

 44. Long exposure photo on a street at night by Dee Bryan

  Ar fy mhen fy hun

  Yn ddiweddar fe anfonodd y ffotograffydd lleol, Dee Bryan, ychydig o waith ffotograffiaeth atom a grëwyd yn ystod y cyfnod clo. Bydd y gwaith yn ymddangos yn ein harddangosfa Lleisiau Dros Newid. Dyma Dee'n esbonio yn ei geiriau ei hun yr hun a ysbrydolwy

  Mer 27 Ionawr, 2021

 45. Red, Pink, and Blue light by Bruno Thethe

  Galwad am Gymdeithion Creadigol

  Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod yn creu hyd at chwe swydd Cymdeithion Creadigol i artistiaid ac ymarferwyr creadigol.

  Llun 25 Ionawr, 2021

 46. Ffocws ar Ffotograffiaeth

  Mae ein harddangosfa ddiweddaraf yn cyflwyno ffotograffiaeth gan bobl ifanc Dduon, Asiaidd ac amrywiol ethnig o Gaerdydd a'r cyffiniau. Mae'r arddangosfa i'w gweld yn ein ffenestri blaen ar hyn o bryd.

  Mer 20 Ionawr, 2021

 47. bokeh light blur

  Rydyn ni'n chwilio am guradur arloesol

  Rydyn ni'n chwilio am guradur arloesol i gydlynu arddangosfa aml-gyfrwng, dan arweiniad y gymuned, sy'n cyfleu bywydau, gobeithion a breuddwydion ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau yn ystod cyfnod digynsail.

  Maw 19 Ionawr, 2021

 48. Woman in Colour (2020) by Michael Burgess

  GWELD Y GOLEUNI YN YSTOD Y CYFNOD CLO

  A ninnau'n byw drwy gyfnod clo arall, gofynnwn i chi'n helpu ni ddarganfod tamaid o oleuni unwaith eto.

  Iau 14 Ionawr, 2021

 49. Tu ôl i ddrysau caeedig - Mis Rhagfyr

  Cipolwg o'r hyn a wnaethon ni y tu ôl i ddrysau caeedig yn ystod mis Rhagfyr.

  Gwen 8 Ionawr, 2021

 50. Mae Gen I Hawl

  A hithau’n Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg, darganfyddwch ragor am y gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig yn Gymraeg i’n cwsmeriaid, ymwelwyr a’n staff.

  Llun 7 Rhagfyr, 2020

 51. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - Tachwedd

  Mae hi wedi bod yn fis gwlyb a gwyntog arall, ond wrth i ni i ddod drwy storm eleni mae yna haul ar y gorwel wrth i ni gynllunio at y dyfodol a chwilio am ffyrdd newydd i ysbrydoli’r genedl a chreu argraff ar y byd.

  Iau 26 Tachwedd, 2020

 52. O Ffwrnais Awen

  Dyma Sian Morgan, ein Cyfarwyddwr Datblygu a Phartneriaethau, yn edrych yn ôl ar flwyddyn heriol, a'r cyfleoedd cyffrous sy'n ymddangos ar y gorwel.

  Iau 26 Tachwedd, 2020

 53. Gabin Congolo in a blue seatshirt smiling

  Artist o dan y chwyddwydr: Gabin Kongolo

  Bob mis rydyn ni'n taflu goleuni ar egin artistiaid ifanc o Gymru. Rydyn yn cychwyn gyda Gabin Kongolo, yr actor a cherddor o Lanrhymni, sy'n serennu yn y ffilm Grime newydd, 'Against All Odds'.

  Gwen 20 Tachwedd, 2020

 54. Young people stood outside a building holding a Welsh flag

  Fi a Chenedlaethau'r Dyfodol

  Yn ddiweddar, graddiodd Molly Palmer (aelod o dîm Radio Platfform) fel aelod o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. Dyma Molly yn trafod ei phrofiadau anhygoel fel aelod o'r Academi.

  Iau 5 Tachwedd, 2020

 55. Autumn leaves by Peter Crosby

  TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - HYDREF

  Roedd mis Hydref yn fis prysur arall, gydag arddangosfeydd Mis Hanes Pobl Dduon, newyddion da am gyllid brys, sioeau’n mynd ar werth a llawer mwy.

  Mer 28 Hydref, 2020

 56. Colourful mural depicting Black History Month 2020

  Hanes Pobl Dduon 365

  Tra bod ein hadeilad ar gau rydyn ni’n ceisio’i ddefnyddio mewn ffyrdd eraill sy’n greadigol a diogel. Mae ein ffenestri enfawr yn cynnig gofod perffaith ar gyfer arddangos gwaith celf cymunedol anhygoel.

  Maw 27 Hydref, 2020

 57. Diweddariad sioeau a digwyddiadau

  Daliwch ati i ddarllen i gael yr holl ddiweddariadau diweddaraf ar gysylltu â'n swyddfa docynnau, sioeau sydd wedi gohirio neu aildrefnu, Cwestiynau Cyffredin a mwy…

  Mer 21 Hydref, 2020

 58. Copper coloured steel tiles on the exterior of wales Millennium Centre. Image © Simon Ridgway

  CYHOEDDIAD CYLLID BRYS

  Hoffem ddiolch o galon i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth ariannol. Mi fydd hwn yn sicrhau ein bod yn diogelu swyddi a sgiliau gwerthfawr, yn cefnogi’r gymuned ehangach o artistiaid a sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel pan fyddwn yn ailagor.

  Mer 21 Hydref, 2020

 59. A photographic collage of different people's faces in squares

  Astudiaeth Achos: Polly a Jennifer

  Rydyn ni’n falch o gydweithio â Create Jobs, i gyflwyno Meet a Mentor: Tu ôl y Lens; rhaglen fentora pedwar mis, wedi’i gyllido gan ScreenSkills.

  Llun 19 Hydref, 2020

 60. Cynllun Gweithredu Amrywiaeth

  Dyma ein Cynllun Gweithredu Amrywiaeth – ein bwriad yw y gwnaiff hwn ein hadeilad, ein gwaith a’n staff yn fwy cynhwysol. Rydyn ni’n benderfynol o wneud cyfiawnder â hyn, er mwyn pawb.

  Mer 14 Hydref, 2020

 61. Two ladies wearing face masks

  Tu ôl i ddrysau caeedig – Medi

  Yn ystod mis Medi daeth tywydd braf yr haf a mesurau cyfnod clo lleol yn eu hôl i ran helaeth o Gymru a rhwng pob dim llwyddon ni gefnogi Picnic Cymunedol Carnifal Trebiwt yn yr awyr agored.

  Iau 1 Hydref, 2020

 62. Picnic Cymunedol carnifal Trebiwt

  Ar ddydd Sul 20 Medi, wedi misoedd o gynllunio, fe gafon ni ddathliad cymunedol o’r diwedd. Cafodd y picnic ei gynllunio yn ystod y cyfnod clo gyda’n partneriaid hyfryd yng yng Nghymdeithas Gelfyddydau a Diwylliant Tre Biwt ac aelodau o’r gymuned sydd â d

  Gwen 25 Medi, 2020

 63. Rambert dancers in rehearsal

  Perfformiad dawns byw, ar ei newydd wedd

  Mae cwmni dawns llawn Rambert yn y stiwdio ar hyn o bryd. Maent yn cydweithio â Wim Vandekeybus, coreograffydd a gwneuthurwr ffilmiau blaenllaw, ar eu perfformiad cyntaf i gael ei ffrydio’n fyw.

  Gwen 18 Medi, 2020

 64. A collage featuring portrait photos of people

  Meet a Mentor: Dylan and Prano

  Rydyn ni’n falch o gydweithio â Create Jobs, i gyflwyno Meet a Mentor: Tu ôl y Lens; rhaglen fentora dros bedwar mis, wedi’i gyllido gan ScreenSkills.

  Maw 15 Medi, 2020

 65. CARNIFAL TREBIWT

  Mae gan Garnifal Trebiwt hanes lliwgar a chyfoethog iawn. Ganwyd y carnifal yn Nociau Trebiwt yng nghanol y 1960au, a thyfodd yn gyflym i fod yn ganolbwynt i ddiwylliant Du yn ne Cymru.

  Gwen 28 Awst, 2020

 66. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - AWST

  Mae’r hydref ar ei ffordd, ond gobeithio i chi lwyddo i fwynhau tamaid bach o dywydd braf ymhlith y gwynt a’r glaw diweddar. Dyma beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ym mis Awst.

  Gwen 28 Awst, 2020

 67. Cyrsiau Llais Creadigol

  Ym mis Medi byddwn ni’n cynnig cyrsiau ar-lein am ddim i unrhyw un 16-25 oed, yn cynnwys creu ffilmiau, cynhyrchu radio, argraffu neu greu ‘zines’.

  Iau 20 Awst, 2020

 68. Tu ôl i’r llenni yn ystod y cyfnod clo

  Beth sydd wir yn digwydd ‘tu ôl i’r llenni’ mewn adeilad eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod cyfnod clo estynedig? Llawer mwy na feddyliech chi.

  Maw 4 Awst, 2020

 69. Sunflower field in the sunshine

  Tu ôl i ddrysau caeedig – Gorffennaf

  Mae’r haf yn gwibio heibio ond rydyn ni’n cadw’n brysur o bell ac yn gweithio’n galed gyda chymunedau lleol ar amrywiaeth o brosiectau cyffrous. Dyma beth ddigwyddodd ym mis Gorffennaf.

  Gwen 31 Gorffennaf, 2020

 70. image by cottonbro. Mans Face With Blue and White Paint

  Galwad am Waith Celf Cyhoeddus

  Rydyn ni'n gwahodd ceisiadau gan unigolion, grwpiau cymunedol a/neu grwpiau cymunedol celfyddydol o dde Cymru i greu darn o gelf gyhoeddus i'w harddangos ar ein ffens allanol.

  Iau 30 Gorffennaf, 2020

 71. Datganiad Amrywiaeth Canolfan Mileniwm Cymru

  Rydym yn cydnabod taw cam cyntaf ein tasg yw amrywiad brys ein gweithlu. Darllennwch ein datganiad yn llawn yma.

  Maw 14 Gorffennaf, 2020

 72. Black man with dreadlocks wearing a green t-shirt speaking into a microphone

  A yw'r celfyddydau yng Nghymru yn hiliol yn eu hanfod?

  Dyma'n Cyfarwyddwr Dysgu Creadigol Jason Camilleri yn ystyried ei yrfa yn y celfyddydau fel Cymro du ac yn cysidro'r diffyg amrywiaeth yn y sector.

  Maw 14 Gorffennaf, 2020

 73. PECYN CYNNAL I’R CELFYDDYDAU

  Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cynnal o £1.57bn gyda £59m ohono i'w fuddsoddi yng Nghymru, ac rydyn ni'n awyddus iawn i glywed manylion pellach am sut a phryd caiff y gronfa yma ei rhannu.

  Llun 6 Gorffennaf, 2020

 74. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG – MIS MEHEFIN

  Mae’r adeilad wedi cau, ond dyw hynny ddim yn golygu ein bod ni wedi stopio bod yn greadigol na chynllunio ar gyfer y dyfodol. Dyma beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ym mis Mehefin 2020.

  Iau 2 Gorffennaf, 2020

 75. Cadw'r goleuadau ymlaen

  Cadeirydd Canolfan Mileniwm Cymru, Peter Swinburn ar yr argyfwng presennol, beth mae'n ei olygu i'r Ganolfan a'r gwaith creadigol rydyn ni'n parhau i'w wneud yn ystod y cyfnod clo.

  Gwen 26 Mehefin, 2020

 76. Diwrnod Windrush 2020

  Ar gyfer Diwrnod Windrush 2020, dyma blog am un o'n Llysgenhadon Cymunedol anhygoel, Roma Taylor, a gyrhaeddodd yma yng Nghymru o'r Caribî yn 1948, yn 15 oed.

  Llun 22 Mehefin, 2020

 77. The Boy With Two Hearts

  Cariad, colled ac etifeddiaeth. Dyma ddigwyddodd pan gwrddodd Emma Evans, Cynhyrchydd o'n tîm Celfyddydol a Chreadigol, â Hamad Amiri, awdur The Boy with Two Hearts...

  Mer 17 Mehefin, 2020

 78. Ar gau tan Ionawr 2021

  Mat Milsom ar y penderfyniad anodd i gau ein hadeilad tan Ionawr 2021 oherwydd effaith y pandemig coronafeirws ar y diwydiant theatr.

  Gwen 12 Mehefin, 2020

 79. GŴYL Y LLAIS 2020 WEDI'I CHANSLO

  Yn anffodus, fydd Gŵyl y Llais ddim yn cael ei chynnal eleni. Roedd yn benderfyniad anodd, ond yn un roedd rhaid i ni ei wneud oherwydd ansicrwydd ynghylch cynnal digwyddiadau cerddorol yn ystod pandemig y Coronafeirws.

  Iau 11 Mehefin, 2020

 80. Seiniau dros Newid

  Ers lansio Lleisiau dros Newid, mae amrywiaeth enfawr o waith wedi cael ei anfon aton ni - o baentiadau i ffotograffiaeth, o farddoniaeth i ffilm, ond mae cerddoriaeth wedi bod yn gyfrwng mynegiant poblogaidd a phwerus.

  Llun 8 Mehefin, 2020

 81. Diwrnod Amgylchedd y Byd

  Rydym yn fwy nag adeilad eiconig. Mae cynaliadwyedd wedi bod wrth wraidd cynllun yr adeilad ers y dechrau, ac rydyn ni'n ymdrechu'n gyson i wneud ein hadeilad mor effeithlon ag sy'n bosibl.

  Gwen 5 Mehefin, 2020

 82. Creu gyda'r gymuned

  Mae Gemma Hicks, ein Uwch Gynhyrchydd Ymgysylltu â'r Gymuned, yn edrych yn ôl ar rai o'r prosiectau cyffrous y mae hi wedi gweithio arnynt gyda'r gymuned leol hyd yn hyn.

  Iau 4 Mehefin, 2020

 83. Lleisiau dros Newid...Dyma’ch stori chi hyd yma

  Rydyn ni wedi cael ein rhyfeddu gan amrywiaeth ac ansawdd y gwaith rydych chi i gyd wedi bod yn ei anfon aton ni hyd yma ar gyfer prosiect Lleisiau dros Newid.

  Iau 21 Mai, 2020

 84. Janatt - backstage at Wales Millennium Centre

  Lleisiau Dros Newid

  Lleisiau Dros Newid yw ein prosiect newydd sy'n edrych i’r dyfodol. Byddem wrth ein bodd pe bai chi’n cymryd rhan.

  Mer 6 Mai, 2020

 85. Darlledu o fy ystafell wely

  Wrth i ni gau ein drysau aeth ein cyflwynwyr Radio Platfform dyfeisgar ati i ddarlledu o’u cartrefi, gan fachu meicroffonau a throi eu llofftydd yn stiwdios radio.

  Iau 16 Ebrill, 2020

 86. 5 Gweithgaredd Gwych i'r Teulu dros y Pasg

  Ydych chi'n chwilio am weithgareddau i gadw'r plant yn hapus ac yn llon dros y Pasg? Dyma bum syniad gwych i ddiddanu'r teulu cyfan.

  Iau 9 Ebrill, 2020

 87. Tra'n Bod Ni'n Ynysu...

  Graeme Farrow, ein Cyfarwyddwr Artistig, yn adlewyrchu ar y sefyllfa bresennol parthed coronafeirws a’i effaith ar Ganolfan Mileniwm Cymru.

  Iau 2 Ebrill, 2020

 88. Wales Millennium Centre

  Diweddariad coronafeirws

  Diweddariad gan Mat Milsom, ein Rheolwr Gyfarwyddwr, ynglŷn â coronafeirws, a’n penderfyniad i gau Canolfan Mileniwm Cymru.

  Mer 18 Mawrth, 2020

 89. Creu The Beauty Parade

  Mae Kaite O’Reilly, awdur a chyfarwyddwr The Beauty Parade, a Graeme Farrow, ein Cyfarwyddwr Artistig, yn rhannu cyfrinachau am y stori gudd hon o’r Ail Ryfel Byd, ac yn esbonio pam rydym wedi dewis ei hadrodd.

  Iau 5 Mawrth, 2020

 90. Gweithdai creadigol am ddim dros y Gwanwyn

  We've got some great workshops coming up for young people in both Welsh and English, looking at visual art, digital music and creative writing for radio.

  Llun 2 Mawrth, 2020

 91. Cate Le Bon stood outside wearing a red coat

  SGWRS GYDA CATE LE BON

  Cawsom sgwrs gyda churadur gwadd Gŵyl y Llais, Cate Le Bon, am ei bywyd, ei gwaith a phwy sydd yn ei hysbrydoli hi…

  Gwen 28 Chwefror, 2020

 92. Lightbulb against a black background with idea clouds drawn in chalk next to it

  Gwybodaeth am gyfleoedd Dysgu Gweithredol

  Darganfyddwch fwy am ein cyfleoedd Dysgu Gweithredol sydd ar gael am ddim i unrhyw gynhyrchwyr annibynol ac artistiaid sy’n hunan-gynhyrchu.

  Gwen 28 Chwefror, 2020

 93. Brendan Cole dancing

  5 Sioe ddawns dros y Gwanwyn

  Pum sioe ddawns wefreiddiol i wneud i chi godi i ddawnsio yn 2020.

  Iau 27 Chwefror, 2020

 94. Cate Le Bon in a pose pointing her hands in a direction

  CATE LE BON YN CURADU

  Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod y cerddor a chynhyrchydd Cymreig Cate Le Bon yn ymuno â Gŵyl y Llais fel curadur gwadd yn 2020.

  Mer 19 Chwefror, 2020

 95. Dewch i berfformio ar Ddydd Gŵyl Dewi

  Hoffech chi berfformio yn ein Theatr Donald Gordon ar Ddydd Gŵyl Dewi? Darganfyddwch fwy am sut gall eich ysgol neu gymuned gymryd rhan.

  Llun 27 Ionawr, 2020

 96. Dathlu Dydd Santes Dwynwen

  Wrth i ni agosau at Ddydd Santes Dwynwen, rydyn ni’n teimlo’n rhamantus...

  Mer 22 Ionawr, 2020

 97. 10 Ffaith Anhygoel am Ysbiwyr Benywaidd

  Golwg ar y menywod arbennig a fentrodd bopeth yn ystod yr Ail Ryfel Byd er mwyn casglu gwybodaeth hanfodol y tu ôl i linellau’r gelyn.

  Maw 21 Ionawr, 2020

 98. Tymor Newydd o Ddysgu Cymraeg

  Mae Sophie Garrod, ein Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata wedi bod yn dysgu Cymraegers mis Medi, felly, cwrddom ni am sgwrs i glywed am ei chynnydd. 

  Maw 14 Ionawr, 2020

 99. Cyfleoedd i Artistiaid, Gwanwyn 2020

  Cyfleoedd i artistiaid yn y Ganolfan yn ystod y gwanwyn

  Llun 13 Ionawr, 2020

 100. 12 sioe wefreiddiol ar gyfer 2020

  Mae detholiad o sioeau gwych ar y gorwel ar gyfer 2020. Cymerwch gipolwg o'r wledd sy'n aros amdanoch.

  Gwen 13 Rhagfyr, 2019

 101. 2019: am flwyddyn anhygoel

  Roedd 2019 yn flwyddyn fendigedig i ni, gyda chasgliad newydd o’n cynyrchiadau ein hunain a llwyth o sioeau byd-enwog. Dyma ambell uchafbwynt.

  Gwen 13 Rhagfyr, 2019

 102. Gwledda a chwerthin dros yr ŵyl

  Paratowch at yr ŵyl gyda thamaid o gerddoriaeth, drag a chomedi Cymraeg gwych.

  Iau 28 Tachwedd, 2019

 103. Saith rheswm dros garu Les Mis

  Felly adeiladwch eich baricêd mewn steil a pharatowch i gael eich gwefreiddio.

  Mer 27 Tachwedd, 2019

 104. Cofio Syr Donald Gordon

  Cofio Syr Donald Gordon – y dyn busnes o Dde Affrica a roddodd £10 miliwn tuag at adeiladu Canolfan Mileniwm Cymru.

  Mer 27 Tachwedd, 2019

 105. Pen-blwydd Hapus i ni'n 15

  Wales Millennium Centre celebrates it's 15th anniversary.

  Maw 26 Tachwedd, 2019

 106. Wyth anrheg i lenwi'ch hosan Nadolig

  Rydyn ni wedi dewis wyth anrheg wych i’r Nadolig fel eich bod chi’n gallu canolbwyntio ar y pethau pwysig…mins peis a gwin twym.

  Llun 25 Tachwedd, 2019

 107. Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

  Prosiect ffilm ddigidol gyda phobl ifanc yn dathlu gwaith ein tîm Dysgu Creadigol.

  Mer 20 Tachwedd, 2019

 108. Dathlu 25 mlynedd o'r Loteri Genedlaethol

  Dydd Mawrth, 19 Tachwedd 2019 yw pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25. Dyma sefydliad sydd wedi bod chwarae rhan bwysig iawn yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud.

  Llun 18 Tachwedd, 2019

 109. Y Saith Syfrdanol o'r Movie Mixtape

  David Mahoney gives us his seven of the best from his Movie Mix Tape night in November.

  Iau 31 Hydref, 2019

 110. Codwch i ddawnsio

  Rydym ni'n ymrwymo i arddangos amrywiaeth eang o theatr, yn cynnwys rhai o'r sioeau ddawns gorau y gallwch chi weld ar lwyfan.

  Mer 23 Hydref, 2019

 111. Carys Eleri, awdur a pherfformwraig Cer i Garu...sori...GARU

  Dyw’r Gymraeg ddim yn secsi!

  Buom yn siarad â Carys Eleri am y broses o addasu ei sioe hynod boblogaidd Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff) i’r Gymraeg…

  Llun 21 Hydref, 2019

 112. Saith sioe syfrdanol Calan Gaeaf

  We've got plenty of spooky things lined up for Halloween and beyond so take a look at what's ghouling on...

  Mer 16 Hydref, 2019

 113. Taniwch eich chwilfrydedd yn Gymraeg

  Cymerwch gipolwg ar y perfformiadau cyfrwng Cymraeg sydd ar y gweill dros y tymor yma o Berfformiadau i'r Chwilfrydig.

  Maw 15 Hydref, 2019

 114. Tooling Up

  Datblygu Sgiliau yn y Cymoedd

  Dros dri mis yn ystod 2019, bu cyfranogwyr ifanc 16+ yn cymryd rhan yn Datblygu Sgiliau yn y Cymoedd, fel rhan o bartneriaeth Yn Gryfach Ynghyd.

  Llun 14 Hydref, 2019

 115. Tymor Chwilfrydig yr Hydref

  Mae yna lwyth o resymau dros garu'r Hydref; dail yn newid lliw, aer cras, arogl coelcerthi a dychweliad Perfformiadau i'r Chwilfrydig.

  Gwen 11 Hydref, 2019

 116. Fabulous

  Talu llai i wylio mwy

  Gwaith ar waith a thalwch fel y mynnwch.

  Iau 10 Hydref, 2019

 117. Cael mwy allan o wirfoddoli

  Darganfyddwch sut wnaeth gwirfoddoli helpu Carol i frwydro yn erbyn iselder, gwneud ffrindiau newydd ac abseilio oddi ar ein hadeilad.

  Maw 24 Medi, 2019

 118. Dyma’r merched yn dod

  Croeso i'n byd o fenywod ysbrydoledig a grymus.

  Maw 24 Medi, 2019

 119. Gweithdai diweddar mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg

  Mae ein tîm Dysgu Creadigol yn cynnal gweithdai yn y Ganolfan, mewn ysgolion ac allan yn y gymuned. Dyma gipolwg o’u gwaith mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg dros dymor yr haf.

  Iau 5 Medi, 2019

 120. Nôl i'r dosbarth

  Mae cyrsiau Cymraeg ar gael am ddim i bob aelod o staff yn y Ganolfan. Buon ni'n sgwrsio â Sophie sydd ar fin dechrau'r cwrs dwys.

  Llun 2 Medi, 2019

 121. 10 Sioe orau'r hydref

  Summer may be over but we're still turning up the heat. Here's 10 unmissable shows to see this autumn.

  Gwen 30 Awst, 2019

 122. Perfformiadau Ymlaciedig

  Rhowch gynnig ar un o'n perfformiadau ymlaciedig. Rydyn ni'n cadw'r goleuadau'n fwy llachar ac yn gostwng y lefelau sain er mwyn i chi wneud rhywfaint o sŵn a symud o gwmpas.

  Maw 20 Awst, 2019

 123. Clwb Swper ym mis Awst

  Mae digonedd o gabaret gwych ar y gweill y mis Awst yma yn ein Clwb Swper - o gomedi i ddrag, mae gwledd ar y gorwel.

  Llun 12 Awst, 2019

 124. Lleisiau Cymru yn Rhithwirioneddol

  Pop down to our virtual reality zone this summer and experience incredible new worlds for free in Cardiff Bay.

  Iau 8 Awst, 2019

 125. Amser 'Steddfod

  Wrth i ni edrych ymlaen at yr Eisteddfod, rydyn ni wrth ein boddau’n edrych yn ôl at amser yma llynedd pan fu’r ŵyl yma yn y Ganolfan.

  Llun 29 Gorffennaf, 2019

 126. Rôl newydd - Cydymaith Datblygu Artistiaid

  Rydyn ni wrth ein boddau’n cyhoeddi rôl newydd: cydymaith datblygu artistiaid.

  Iau 18 Gorffennaf, 2019

 127. Gwallgof am sioeau cerdd

  Casgliad enfawr o raglenni? Hwmian caneuon sioe gerdd yn y cawod? Mae’n swnio fel eich bod chi’n wallgof am sioeau cerdd. Darllenwch ymlaen am gyngor...

  Mer 10 Gorffennaf, 2019

 128. Profwch theatr o ongl newydd

  Sgwrs yn ein siop goffi wedi’i harwain gan Tony ac Andy am wirfoddoli. Dyma’u barn nhw am pam ddylech chi roi cynnig arni.

  Maw 25 Mehefin, 2019

 129. Clwb Swper Gorffennaf

  Mae yna bethau anhygoel ar y gweill a dion o artistiaid yn barod i gamu ar y llwyfan ym mis Gorffennaf.

  Mer 19 Mehefin, 2019

 130. Uchafbwyntiau Tafwyl

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at ŵyl eleni, ac at wylio perfformiadau gan ein cyfeillion yno

  Llun 17 Mehefin, 2019

 131. Hwyl yr Haf - y 10 uchaf

  Gyda chymaint o bethau da ar y ffordd, mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Dyma’n 10 uchaf ni ar gyfer Hwyl yr Haf eleni...

  Maw 11 Mehefin, 2019

 132. Edrych yn ôl ar wythnos anhygoel

  Cawsom wythnos arbennig yn chwarae ein rhan yn llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a‘r Fro (27 Mai – 1 Mehefin). Dyma ambell uchafbwynt.

  Llun 10 Mehefin, 2019

 133. Chwe rheswm dros wirfoddoli yma

  Darganfyddwch fwy am wirfoddoli gyda ni a sgwrsio â chwsmeriaid am ein buddion aelodaeth.

  Maw 4 Mehefin, 2019

 134. Pump rheswm dros ddod i weld A Night at the Musicals

  Mae David Mahoney, yr arweinydd, y cynhyrchydd a’r cyfarwyddwr creadigol yn cynnig pum rheswm i wylio A Night at the Musicals.

  Llun 3 Mehefin, 2019

 135. Prynwch docyn ar gyfer dad

  Wedi blino ar brynu sanau a llyfrau iddo bob blwyddyn? Cymerwch gip ar rai o’r pethau gwych sydd gan y Ganolfan i’w cynnig ar gyfer Sul y Tadau.

  Llun 13 Mai, 2019

 136. 10 ffaith ddifyr gan Mistar Urdd

  There's more to the Urdd Eisteddfod than meets the eye. Here are ten things you might not know about this uniquely Welsh, youth arts festival.

  Llun 13 Mai, 2019

 137. Clonc gydag un o’n dysgwyr Cymraeg

  Rydym yn cynnig gwersi Cymraeg i holl staff y Ganolfan. Dyma ni'n sgwrsio gyda Kirsty, sydd wedi bod wrthi'n dysgu...

  Iau 25 Ebrill, 2019

 138. Tri rheswm dros ddod i weld The Nature of Why

  Cynhyrchiad arloesol ac ymdrochol. Dyma dri rheswm dros fynnu tocyn i weld The Nature of Why yn ystod mis Mai

  Mer 24 Ebrill, 2019

 139. Croesawu gwirfoddolwyr newydd

  Mae Morgan yn 17 mlwydd oed, ac yn un o’n gwirfoddolwyr ieuengaf. Dewch i wybod fwy am sut gallwch chi gymryd rhan a gwylio theatr a sioeau cerdd gwych am ddim.

  Mer 10 Ebrill, 2019

 140. 10 o'r Caneuon Gorau o Motown the Musical

  Roedd Motown yn gyfnod chwedlonol, ac mae sleisen ohoni’n dod i Gaerdydd y mis nesaf. Dyma rai o’n hoff ganeuon o Motown the Musical.

  Llun 18 Mawrth, 2019

 141. Moethau Sul y Mamau

  Sbwyliwch eich mam gydag anrheg ‘m-amserol’ iawn ar Sul y Mamau eleni.

  Iau 14 Mawrth, 2019

 142. Cyllyll miniog a thân poeth

  Dewch i gwrdd â’r perfformwyr y tu ôl i Mary Bijou, sy’n mynd â chelfyddyd rhithio i lefel uwch yn y perfformiad cabaret gorau erioed.

  Maw 12 Mawrth, 2019

 143. PEDWAR PETH GWYCH I’W GWELD YN PEPPERLAND

  Pedwar peth gwych i’w gweld yn Pepperland ym mis Ebrill eleni.

  Maw 12 Mawrth, 2019

 144. 10 o’r perfformiadau chwilfrydig gorau

  Paratowch am...sioeau i’ch swyno’n llwyr, ymrysonfeydd stand-yp a slam, theatr ymdrochol, cabaret, comedi, cathlau telynegol a rhagor byth.

  Llun 11 Mawrth, 2019

 145. Dewch i wylio drama yn Gymraeg

  Ydych chi’n dysgu Cymraeg ac yn awyddus i roi cynnig ar dipyn o theatr Gymraeg?

  Gwen 1 Mawrth, 2019

 146. uchafbwyntiau mawrth

  Byddech chi’n wirion bost i golli’r sioeau hyn, o Bing i sioeau fyddai’n dy gael ti’n canu...

  Iau 21 Chwefror, 2019

 147. Cwrdd â’n sefydliadau preswyl

  Dyma beth sydd gan rai ohonynt ar y gweill ar gyfer y mis yma.

  Mer 20 Chwefror, 2019

 148. Nosweithiau mas gorau'r gwanwyn yma

  Os ydych chi’n chwilio am noson wych y gwanwyn yma, dyma chi ein detholiad o’r goreuon…

  Maw 12 Chwefror, 2019

 149. Agatha Christie: 13 Ffaith Ddifyr

  Dyma 13 ffaith ddifyr am Agatha Christie...

  Llun 4 Chwefror, 2019

 150. Amser i Wledda

  Experience a different kind of dining at ffresh; from Six Nation's specials to cushty nights in with the Trotters.

  Maw 29 Ionawr, 2019

 151. Neuadd Hoddinott y BBC: Deng Mlynedd

  Mae treulio deng mlynedd yn byw neu’n gweithio yn unrhyw le yn achlysur i’w nodi a’i ddathlu.

  Gwen 25 Ionawr, 2019

 152. GŵylGrai 2019

  Am y tro cyntaf erioed, daw GŵylGrai i Gaerdydd.

  Iau 24 Ionawr, 2019

 153. Datblygu pobl ifanc

  Darganfyddwch sut mae Asha wedi datblygu ei hyder, sgiliau lleisiol a hefyd ei daith i gael swydd gyda gorsaf Radio ieuenctid y Ganolfan, Radio Platfform.

  Iau 20 Rhagfyr, 2018

 154. Pump o Sioeau Campus ar gyfer 2019

  Yn ffresh o’r West End, mae’r campweithiau yma ar y ffordd i Gaerdydd.

  Maw 18 Rhagfyr, 2018

 155. Am flwyddyn, 2018

  Rydyn ni'n cofio blwyddyn anhygoel yn y Ganolfan. Cymerwch gip ar uchafbwyntiau 2018.

  Gwen 14 Rhagfyr, 2018

 156. Nadolig Chwilfrydig

  Le Gateau a Connie Orff yn ei ffrogiau gorau i recordio carol Nadolig a byd o wahaniaeth.

  Llun 10 Rhagfyr, 2018

 157. Nadolig Gyda Behind the Label

  Fe gawsom sgwrs gyda rhai o gyfranogwyr Behind the Label ynglŷn â’u profiadau a pherfformio ar lwyfan.

  Mer 5 Rhagfyr, 2018

 158. CODI'R TO

  Mae ganddon ni 30 diwrnod i helpu 30 o bobl ifanc i ddod o hyd i'w lleisiau. Helpwch ni i godi £15,000 i weddnewid bywydau.

  Maw 20 Tachwedd, 2018

 159. Chwech o’r sioeau cabaret gorau y Nadolig hwn

  Gan fod ein tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig bellach ar ei anterth dyma grynodeb cyflym o rai o’r sioeau cabaret aruthrol sydd ar eu ffordd yn fuan yn ystod tymor y Nadolig.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 160. Llinellau o Wicked

  10 o’r llinellau gorau fyddwch chi’n eu clywed wrth wrando ar Wicked, y sioe gerdd lwyddiannus.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 161. Taflu Golau ar y Drag

  Dr Bev Ballcrusher yn sôn am ddod yn seren Ddrag a bod yn fatriarch y gymuned LGBT.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 162. A'r holl Jazz...

  Dyma gipolwg ar y llefydd gorau i gwynhau jazz byw yng Nghaerdydd yr Hydref yma.

  Mer 31 Hydref, 2018

 163. 5 munud gyda...Lucy Skilbeck

  Cyfarwyddwr Bullish, Lucy Skillbeck am ddrysfaoedd, minotoriaid ac elfennau cwiar ym myd Roegaidd.

  Mer 24 Hydref, 2018

 164. MAE BYWYD YN DDRAG

  Alun Saunders yn siarad am ddod yn frenhines Drag a chwilio am y colur gorau.

  Mer 24 Hydref, 2018

 165. Cwsg dim mwy....

  Croeso i fyd ôl-apocalyptaidd llawn anhrefn ac ansicrwydd.

  Llun 1 Hydref, 2018

 166. Chwilfrydig?

  Rhowch rhwydd hynt i'ch chwilfrydedd...

  Iau 20 Medi, 2018

 167. Am Un Noson Yn Unig

  Ffefrynnau mawr sy'n dod i'r Ganolfan ar gyfer perfformiad un tro.

  Mer 19 Medi, 2018

 168. Datgelu Operâu’r Hydref

  Mae storm yn codi...

  Gwen 14 Medi, 2018

 169. Diwrnod Dahl Hapus

  Dathlu penblwydd Roald Dahl.

  Iau 13 Medi, 2018

 170. sioe ddawns

  Maw 11 Medi, 2018

 171. James a'r Eirinen Wlanog Enfawr

  Dahl LEGO yn cyrraedd

  Dewch i weld chwip o chwech dan un to.

  Mer 22 Awst, 2018

 172. Summer Holiday

  Mae Summer Holiday yn dod i ben

  Iau 16 Awst, 2018

 173. 5 sioe ryfeddol y mae’n rhaid eu gweld

  Barod i gael eich rhyfeddu? Pum sioe ni allwch fethu.

  Mer 15 Awst, 2018

 174. Wedi'r Eisteddfod

  Dyma ni'n edrych nôl ar Eisteddfod lwyddiannus yng Nghaerdydd

  Maw 14 Awst, 2018

 175. Eisteddfod 2018

  Eisteddfod yn y ddinas

  Maw 14 Awst, 2018

 176. LE_GATEAU_CHOCOLAT

  Gŵyl Y Llais: y gorau o 2018

  Diolch am ddod i'n gŵyl ryngwladol bythgofiadwy

  Llun 23 Gorffennaf, 2018

 177. The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

  Iau 17 Mai, 2018

 1. Doniolwch yn y dydd: hwyl i'r teulu yn y cabaret

  Yr haf yma, nid dim ond rhywbeth i oedolion yw cabare! Wrth i ni ddychwelyd gyda'n tymor cabare cryfaf eto, bydd digonedd o hwyl i blant hefyd.

  Maw 13 Gorffennaf, 2021

  A performer wearing a hat
 2. Rydyn ni'n ôl! Taniwch eich dychymyg gyda'n rhaglen ar gyfer 2021

  Mae'n theatr wedi bod yn dywyll ers dros flwyddyn, a'n cyntedd yn dawel... felly rydyn ni'n hynod gyffrous i'ch gwahodd chi'n ôl dros yr haf!

  Iau 3 Mehefin, 2021

 3. Gweithdai Byw Lleisiau Dros Newid

  Cymerwch ran yn ein harddangosfa Lleisiau Dros Newid drwy ymuno â'r gweithdai gwych yma sydd am ddim ac yn fyw ar Instagram a Facebook.

  Gwen 5 Chwefror, 2021

 4. Nadolig Llawen

  Er bod ein hadeilad ar gau, mae ein cymuned o artistiaid talentog wedi ateb y galw a chreu arddangosfeydd Nadoligaidd hyfryd, gan ddod â’r lle yn fyw'r Nadolig hwn.

  Iau 17 Rhagfyr, 2020

 5. Dydd Miwsig Cymru

  Dyma Heledd Watkins, aelod o’r band HMS Morris a Chydlynydd Teulu Dwyieithog y Ganolfan, yn trafod ei hoff artistiaid Cymraeg.

  Gwen 7 Chwefror, 2020

 6. Cynigion i fyfyrwyr ar gyfer 2020

  Gwnewch y mwyaf o’ch arian yn 2020 a chipiwch gynigion anhygoel i fyfyrwyr ar gyfer rhai o’n sioeau gwych.

  Llun 13 Ionawr, 2020