1. Croesawu gwirfoddolwyr newydd

  Croesawu gwirfoddolwyr newydd

  Mae Morgan yn 17 mlwydd oed, ac yn un o’n gwirfoddolwyr ieuengaf. Dewch i wybod fwy am sut gallwch chi gymryd rhan a gwylio theatr a sioeau cerdd gwych am ddim.

  Mer 10 Ebrill, 2019

 2. 10 o'r Caneuon Gorau o Motown the Musical

  10 o'r Caneuon Gorau o Motown the Musical

  Roedd Motown yn gyfnod chwedlonol, ac mae sleisen ohoni’n dod i Gaerdydd y mis nesaf. Dyma rai o’n hoff ganeuon o Motown the Musical.

  Llun 18 Mawrth, 2019

 3. Moethau Sul y Mamau

  Moethau Sul y Mamau

  Sbwyliwch eich mam gydag anrheg ‘m-amserol’ iawn ar Sul y Mamau eleni.

  Iau 14 Mawrth, 2019

 4. Cyllyll miniog a thân poeth

  Cyllyll miniog a thân poeth

  Dewch i gwrdd â’r perfformwyr y tu ôl i Mary Bijou, sy’n mynd â chelfyddyd rhithio i lefel uwch yn y perfformiad cabaret gorau erioed.

  Maw 12 Mawrth, 2019

 5. PEDWAR PETH GWYCH I’W GWELD YN PEPPERLAND

  PEDWAR PETH GWYCH I’W GWELD YN PEPPERLAND

  Pedwar peth gwych i’w gweld yn Pepperland ym mis Ebrill eleni.

  Maw 12 Mawrth, 2019

 6. 10 o’r perfformiadau chwilfrydig gorau

  10 o’r perfformiadau chwilfrydig gorau

  Paratowch am...sioeau i’ch swyno’n llwyr, ymrysonfeydd stand-yp a slam, theatr ymdrochol, cabaret, comedi, cathlau telynegol a rhagor byth.

  Llun 11 Mawrth, 2019

 7. Talu llai i wylio mwy

  Talu llai i wylio mwy

  Gwaith ar waith a thalwch fel y mynnwch.

  Iau 7 Mawrth, 2019

 8. Dewch i wylio drama yn Gymraeg

  Dewch i wylio drama yn Gymraeg

  Ydych chi’n dysgu Cymraeg ac yn awyddus i roi cynnig ar dipyn o theatr Gymraeg?

  Gwen 1 Mawrth, 2019

 9. uchafbwyntiau mawrth

  uchafbwyntiau mawrth

  Byddech chi’n wirion bost i golli’r sioeau hyn, o Bing i sioeau fyddai’n dy gael ti’n canu...

  Iau 21 Chwefror, 2019

 10. Cwrdd â’n sefydliadau preswyl

  Cwrdd â’n sefydliadau preswyl

  Dyma beth sydd gan rai ohonynt ar y gweill ar gyfer y mis yma.

  Mer 20 Chwefror, 2019

 11. Nosweithiau mas gorau'r gwanwyn yma

  Nosweithiau mas gorau'r gwanwyn yma

  Os ydych chi’n chwilio am noson wych y gwanwyn yma, dyma chi ein detholiad o’r goreuon…

  Maw 12 Chwefror, 2019

 12. Agatha Christie: 13 Ffaith Ddifyr

  Agatha Christie: 13 Ffaith Ddifyr

  Dyma 13 ffaith ddifyr am Agatha Christie...

  Llun 4 Chwefror, 2019

 13. Amser i Wledda

  Amser i Wledda

  Experience a different kind of dining at ffresh; from Six Nation's specials to cushty nights in with the Trotters.

  Maw 29 Ionawr, 2019

 14. Neuadd Hoddinott y BBC: Deng Mlynedd

  Neuadd Hoddinott y BBC: Deng Mlynedd

  Mae treulio deng mlynedd yn byw neu’n gweithio yn unrhyw le yn achlysur i’w nodi a’i ddathlu.

  Gwen 25 Ionawr, 2019

 15. GŵylGrai 2019

  GŵylGrai 2019

  Am y tro cyntaf erioed, daw GŵylGrai i Gaerdydd.

  Iau 24 Ionawr, 2019

 16. Datblygu pobl ifanc

  Datblygu pobl ifanc

  Darganfyddwch sut mae Asha wedi datblygu ei hyder, sgiliau lleisiol a hefyd ei daith i gael swydd gyda gorsaf Radio ieuenctid y Ganolfan, Radio Platfform.

  Iau 20 Rhagfyr, 2018

 17. Pump o Sioeau Campus ar gyfer 2019

  Pump o Sioeau Campus ar gyfer 2019

  Yn ffresh o’r West End, mae’r campweithiau yma ar y ffordd i Gaerdydd.

  Maw 18 Rhagfyr, 2018

 18. Am flwyddyn, 2018

  Am flwyddyn, 2018

  Rydyn ni'n cofio blwyddyn anhygoel yn y Ganolfan. Cymerwch gip ar uchafbwyntiau 2018.

  Gwen 14 Rhagfyr, 2018

 19. Nadolig Chwilfrydig

  Nadolig Chwilfrydig

  Le Gateau a Connie Orff yn ei ffrogiau gorau i recordio carol Nadolig a byd o wahaniaeth.

  Llun 10 Rhagfyr, 2018

 20. Nadolig Gyda Behind the Label

  Nadolig Gyda Behind the Label

  Fe gawsom sgwrs gyda rhai o gyfranogwyr Behind the Label ynglŷn â’u profiadau a pherfformio ar lwyfan.

  Mer 5 Rhagfyr, 2018

 21. Wyth anrheg wych i’r Nadolig

  Wyth anrheg wych i’r Nadolig

  Rydyn ni wedi dewis naw anrheg wych i’r Nadolig fel eich bod chi’n gallu canolbwyntio ar y pethau pwysig…mins peis a gwin twym.

  Gwen 30 Tachwedd, 2018

 22. CODI'R TO

  CODI'R TO

  Mae ganddon ni 30 diwrnod i helpu 30 o bobl ifanc i ddod o hyd i'w lleisiau. Helpwch ni i godi £15,000 i weddnewid bywydau.

  Maw 20 Tachwedd, 2018

 23. Chwech o’r sioeau cabaret gorau y Nadolig hwn

  Chwech o’r sioeau cabaret gorau y Nadolig hwn

  Gan fod ein tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig bellach ar ei anterth dyma grynodeb cyflym o rai o’r sioeau cabaret aruthrol sydd ar eu ffordd yn fuan yn ystod tymor y Nadolig.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 24. Llinellau o Wicked

  Llinellau o Wicked

  10 o’r llinellau gorau fyddwch chi’n eu clywed wrth wrando ar Wicked, y sioe gerdd lwyddiannus.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 25. Taflu Golau ar y Drag

  Taflu Golau ar y Drag

  Dr Bev Ballcrusher yn sôn am ddod yn seren Ddrag a bod yn fatriarch y gymuned LGBT.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 26. A'r holl Jazz...

  A'r holl Jazz...

  Dyma gipolwg ar y llefydd gorau i gwynhau jazz byw yng Nghaerdydd yr Hydref yma.

  Mer 31 Hydref, 2018

 27. 5 munud gyda...Lucy Skilbeck

  5 munud gyda...Lucy Skilbeck

  Cyfarwyddwr Bullish, Lucy Skillbeck am ddrysfaoedd, minotoriaid ac elfennau cwiar ym myd Roegaidd.

  Mer 24 Hydref, 2018

 28. MAE BYWYD YN DDRAG

  MAE BYWYD YN DDRAG

  Alun Saunders yn siarad am ddod yn frenhines Drag a chwilio am y colur gorau.

  Mer 24 Hydref, 2018

 29. Cwsg dim mwy....

  Cwsg dim mwy....

  Croeso i fyd ôl-apocalyptaidd llawn anhrefn ac ansicrwydd.

  Llun 1 Hydref, 2018

 30. Chwilfrydig?

  Chwilfrydig?

  Rhowch rhwydd hynt i'ch chwilfrydedd...

  Iau 20 Medi, 2018

 31. Am Un Noson Yn Unig

  Am Un Noson Yn Unig

  Ffefrynnau mawr sy'n dod i'r Ganolfan ar gyfer perfformiad un tro.

  Mer 19 Medi, 2018

 32. Datgelu Operâu’r Hydref

  Datgelu Operâu’r Hydref

  Mae storm yn codi...

  Gwen 14 Medi, 2018

 33. Diwrnod Dahl Hapus

  Diwrnod Dahl Hapus

  Dathlu penblwydd Roald Dahl.

  Iau 13 Medi, 2018

 34. sioe ddawns

  sioe ddawns

  Maw 11 Medi, 2018

 35. Dahl LEGO yn cyrraedd

  Dahl LEGO yn cyrraedd

  Dewch i weld chwip o chwech dan un to.

  Mer 22 Awst, 2018

 36. Summer Holiday

  Summer Holiday

  Mae Summer Holiday yn dod i ben

  Iau 16 Awst, 2018

 37. 5 sioe ryfeddol y mae’n rhaid eu gweld

  5 sioe ryfeddol y mae’n rhaid eu gweld

  Barod i gael eich rhyfeddu? Pum sioe ni allwch fethu.

  Mer 15 Awst, 2018

 38. Wedi'r Eisteddfod

  Wedi'r Eisteddfod

  Dyma ni'n edrych nôl ar Eisteddfod lwyddiannus yng Nghaerdydd

  Maw 14 Awst, 2018

 39. Eisteddfod 2018

  Eisteddfod 2018

  Eisteddfod yn y ddinas

  Maw 14 Awst, 2018

 40. Gŵyl Y Llais: y gorau o 2018

  Gŵyl Y Llais: y gorau o 2018

  Diolch am ddod i'n gŵyl ryngwladol bythgofiadwy

  Llun 23 Gorffennaf, 2018

 41. The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

  The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

  Iau 17 Mai, 2018

 1. Pump peth gwych i wneud dros y Pasg.

  Prin o syniadau’r Pasg yma? Mae gennym lond berfa o bethau hwyl yn digwydd y mis yma.

  Iau 11 Ebrill, 2019

 2. Wedi’r Eisteddfod …

  Dyma ni'n edrych nôl ar Eisteddfod lwyddiannus yng Nghaerdydd

  Llun 13 Awst, 2018