Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cyfleoedd i Artistiaid, Gwanwyn 2020

Yn ystod gwanwyn 2020, bydd nosweithiau gwaith ar waith yn dychwelyd, bydd cynhyrchwyr annibynnol ac artistiaid hunan-gynhyrchu yn gallu ymuno â set dysgu gweithredol, a bydd Swyddfa Agored yn mynd ar daith!

Nosweithiau Gwaith ar Waith Ffwrnes

Mae Nosweithiau Gwaith ar Waith Ffwrnes yn gyfle i roi cynnig ar syniadau newydd, arddulliau newydd, a chysyniadau crai o flaen cynulleidfa yn Stiwdio Weston Canolfan Mileniwm Cymru.

Rydyn ni am i unigolion a chwmnïau wneud cais gyda syniad efallai na chaech chi gyfle i'w brofi o flaen cynulleidfa fel arall. Mae'n bosib y byddwch wedi gwneud ychydig o waith ar y syniad eisoes, neu efallai ei fod yn hollol newydd.

Fel o'r blaen, bydd y gynulleidfa ar y noson yn 'talu fel y mynnant', a bydd pob ceiniog o'r arian a wneir yn mynd yn uniongyrchol at yr artistiaid a oedd yn rhan o berfformiad y noson honno.

Bydd Nosweithiau Gwaith ar Waith Ffwrnes yn cynnwys tair noson â thema, a dwy noson ar hap lle mae croeso i unrhyw beth! Byddwn yn gweithio gyda rhwng 5 ac 8 cwmni neu unigolyn, yn ddibynnol ar y ceisiadau y byddwn ni'n eu derbyn.

Themâu gwanwyn 2020 yw: Llais Menywod, Cyfathrebu a Chyfrinachau.

Ynghyd â'r holl arian a wneir ar y noson, bydd yr artistiaid sy'n rhan o gyfres gwanwyn 2020 yn cael cynnig sesiynau cyngor pwrpasol a gofod ymarfer yn y Ganolfan yn ystod y cyfnod cyn eu noson gwaith ar waith, ynghyd â chefnogaeth dechnegol ar y noson gan ein tîm i ganiatáu iddyn nhw wneud y mwyaf o'r cyfle.

Ymgeisiwch nawr

Bydd ceisiadau'n cau ar 10 Chwefror.

Set Dysgu Gweithredol ar gyfer Cynhyrchwyr ac Artistiaid Hunan-gynhyrchu

Yn ystod 2020, bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cynnal set Dysgu Gweithredol ar gyfer Cynhyrchwyr Annibynnol ac Artistiaid Hunan-gynhyrchu.

Mae Dysgu Gweithredol yn caniatáu i grŵp o unigolion fynd ati i drafod a meddwl am y problemau maen nhw'n eu hwynebu ar hyn o bryd, a chanfod atebion creadigol i'r problemau yma.

Mae'n rhoi cyfle i bobl gamu y tu hwnt i bwysau eu rôl broffesiynol, ac edrych ar bethau o safbwynt gwahanol.

Bydd y grŵp yn cael ei ddewis ar ôl proses ymgeisio drwy alwad agored, a bydd y gyfres o chwe sesiwn yn dechrau ym mis Mawrth 2020.

Bydd rhagor o wybodaeth am y broses a'r cais ar gael yn fuan.

Ymgeisiwch nawr

Bydd ceisiadau'n cau ar 17 Chwefror 2020.

Ymestyn prosiect Swyddfa Agored

O'r diwedd, rydyn ni'n ymestyn ein prosiect Swyddfa Agored, gan gynnig cyfle i fwy o artistiaid gwrdd â'n cynhyrchwyr i drafod a chynnig syniadau, a chael cyngor proffesiynol ar ddatblygu a llwyfannu eu gwaith.

Bydd cyfle i sgwrsio â Glesni Price-Jones, ein Swyddog Cyswllt Datblygu Artistiaid, a Peter Darney, rhaglennydd Ffresh, yn y Ganolfan. Mae Swyddfa Agored hefyd am fynd ar daith yn 2020, gan ymweld â sefydliadau celfyddydol eraill ledled Cymru, a bydd yn dechrau yng nghanolfan Pontio ym Mangor ar 17 Ionawr (1-5pm yn y Caffi).