Datganiad Amrywiaeth Canolfan Mileniwm Cymru

Yn wythnos diwethaf, fe ddywedon ni bod rhaid defnyddio'r pecyn cymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig er mwyn adeiladu sector celfyddydau radical, newydd a mwy cynhwysol, a bod Canolfan Mileniwm Cymru yn ystyried ei rhan hi o’r cyfrifoldeb hwnnw o ddifri.

Mae’r ffaith bod dim on 2% o’n staff llawn amser, 4% o’n staff achlysurol ac 20% o’n Bwrdd yn bobl du a di-ddu o liw yn fethiant arwyddocaol, felly rydym yn cydnabod taw cam cyntaf ein tasg yw amrywiad brys ein gweithlu.

Rydyn ni wedi dioddef colledion enfawr yn ystod y pandemig Coronafeirws, ond beth bynnag fydd tirlun ein cyllid o hyn ymlaen, mi fyddwn yn cyflymu’r mentrau sydd gennym eisioes i sicrhau bod y Ganolfan yn adlewyrchu’n well y gymuned yr ydym yn ei gweini, sy’n cynnwys ein partneriaeth gyda JobCentre Plus am fentora ac adeiladu sgiliau i’r gwaith, ein model cyllidebu cyfranogol a rhaglenni mwy o waith amrywiol ar ein llwyfannau.

Rydyn ni hefyd yn gwybod mai megis dechrau yw hynny. Ym mis Medi, byddwn ni'n cyhoeddi Cynllun Gweithredu ar gyfer y Ganolfan gyfan yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein sefydliad a'i waith mor gynhwysol â phosib, yn cynnwys hyfforddiant gwrth-hiliol a rhagfarn anymwybodol ar draws y sefydliad a’i Fwrdd, wedi’u rhoi gan rywun neu bobl gyda phrofiad byw.

Yn y cyfamser mae Jason Camilleri, ein Cynhyrchydd Dysgu Creadigol, wedi llunio blog am ei brofiadau e fel dyn du yn gweithio yn y sector creadigol yng Nghymru, a'i fyfyrdodau personol ynghylch beth ddylai ddigwydd nesaf – yma yn y Ganolfan a'r tu hwnt.

Darllenwch y blog a chadwch lygad am gyhoeddiadau pellach.