Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ni’n tanio’r dychymyg: Prendy

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni'n rhedeg amryw o gysiau hyfforddi cyffrous am ddim ar gyfer pobl ifanc 14 – 25 oed drwy ein rhaglen Llais Creadigol.

Mae Llais Creadigol yn rhaglen unigryw chwe wythnos o hyd sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc archwilio’i diddordebau, mynegi eu hunain, datblygu hyder creadigol a dysgu sut i rannu eu storïau drwy brofiadau dysgu ymarferol.

Drwy roi’r sgiliau, y gofod a’r amser i bobl ifanc greu, rydyn ni’n gobeithio tanio dyhead ac annog hunan-gred

Ymunodd Prendy â ni ar gwrs radio chwe wythnos tair mlynedd nôl a dyw e heb edrych nôl!

Yn ogystal â chynhyrchu ei sioeau grime ei hun ar gyfer Radio Platfform, mae e hefyd yn gwneud gwaith DJ a chynhyrchu digwyddiadau cerddoriaeth byw ‘Next Up’ ar ein cyfer.

Cymerwch olwg ar ei hanes...

Waeth beth yw eich diddordeb – p’un ai radio neu greu ffilmiau – neu os ydych chi am roi cynnig ar rywbeth hollol newydd, mae gennym ni bedwar cwrs gwych ar eich cyfer chi.

Llais Creadigol

Mae llawer o’r gweithgareddau yma rydyn yn parhau i allu eu cynnal, o ganlyniad uniongyrchol i’ch rhoddion hael, eich aelodaeth a chyllid grantiau. Fe hoffem ni ddiolch hefyd i Gyngor Celfyddydau CymruSefydliad Moondance a Garfield Weston, The Simon Gibson Charitable Trust am ganiatáu i ni ddal ati yn cefnogi’r doniau creadigol, y bobl ifanc a’r cymunedau sy’n gweld yr angen am greadigrwydd nawr yn fwy nag erioed.